W przesłanej PAP informacji Kobos zaznaczyła, że zapewnienie nieruchomości należy do kompetencji organu, który wydaje akt o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej i do właściwego starosty lub prezydenta miasta. Minister skarbu państwa wyposaża w nieruchomości jedynie państwowe osoby prawne, a nie państwowe jednostki organizacyjne takie jak IPN.

Rzeczniczka przypomniała, że na mocy porozumienia z 2000 r. między spółką Ruch S.A. oraz skarbem państwa strony zobowiązały się dokonać zamiany nieruchomości przy ul. Towarowej 28, należącej do Ruchu, na nieruchomość skarbu państwa położoną przy ul. Marszałkowskiej 3/5. MSP zaznacza, że szef tego resortu wywiązał się ze swoich zobowiązań, ponieważ wskazana w porozumieniu nieruchomość została we wrześniu 2002 przekazana do zasobu prezydenta Warszawy.

MSP nie uczestniczyło w dalszych negocjacjach, a według informacji resortu spółka Ruch nie zgodziła się na zamianę nieruchomości m.in. z powodu roszczeń do niej.

Ratusz: Ruch nie chciał zamiennych nieruchomości

Spółka Ruch, w której budynku ma centralę IPN, nie zaakceptowała żadnej z propozycji zamiennych nieruchomości składanych przez miasto - powiedział w środę PAP dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza Marcin Bajko.

Jak powiedział Bajko, oprócz odrzuconej ze względu na roszczenia nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej spółce przedstawiono kilka innych możliwych lokalizacji, m.in. przy Nowym Świecie i ul. 11 listopada. Mimo różnych etapów negocjacji do ostatecznego porozumienia nie doszło.

W środę rzeczniczka MSP Magdalena Kobos w przesłanej PAP informacji zaznaczyła, że zapewnienie nieruchomości należy do kompetencji organu, który wydaje akt o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej i do właściwego starosty lub prezydenta miasta.

Bajko podkreślił, że kompetencje miasta w tej sprawie nie oznaczają obowiązku zapewnienia siedziby danej jednostce. "W tej chwili jest ponad 20 instytucji, które czekają na wskazanie nieruchomości, są to m. in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd do spraw Cudzoziemców, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Stołeczna Policji, Ministerstwo Gospodarki Morskiej. W miarę pozyskiwania nieruchomości - całych budynków lub lokali - przekazujemy je do MSP. Nie my decydujemy o kolejności przyznawania lokali" - zaznaczył.

MSP przypomniało też, że na mocy porozumienia z 2000 r. między spółką Ruch S.A. oraz Skarbem Państwa strony zobowiązały się dokonać zamiany nieruchomości przy ul. Towarowej 28 (gdzie siedzibę ma IPN) na nieruchomość przy ul. Marszałkowskiej przekazaną miastu przez MSP. Do zamiany nie doszło ze względu na roszczenia do własności nieruchomości przy Marszałkowskiej.

We wtorek IPN poinformował, że Ruch S.A. sprzedała budynek, w którym mieści się centrala Instytutu. IPN dodał, ze nie mógł kupić budynku z powodu cięć budżetowych i braku odpowiedzi resortu finansów na ofertę zakupu go na raty