Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała oświadczenie w sprawie zarzutów Amber Gold prowadzonym sledztwie w sprawie firmy. ABW oświadcza, iż rozsyłany wśród dziennikarzy dokument nie został wytworzony w ABW.

Jak poinformowała firma Amber Gold, w piątek do dziennikarzy dotarła rzekoma notatka ABW dotycząca akcji o kryptonimie Ikar prowadzonej - jak twierdzi szef Amber Gold - przeciwko jego firmie.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadcza, iż rozsyłany wśród dziennikarzy dokument nie został wytworzony w ABW.

W tej sprawie ABW złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sfałszowania dokumentu, o którym mowa w art. 270 kodeksu karnego.