Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier zaproponuje poprawki do unijnych przepisów, które mają zapewnić, by manipulowanie wskaźnikami rynkowymi, takimi jak Libor, podlegało sankcjom karnym.

Rzecznik Barniera, Stefaan De Rynck, poinformował w poniedziałek, że afera z manipulowaniem stopą kredytową Libor skłoniła komisarza do przygotowania poprawek do projektów przepisów przedstawionych przez Komisję Europejską jeszcze w zeszłym roku. Barnier przedłoży poprawki, by upewnić się, że bezpośrednie manipulowanie wskaźnikami rynkowymi będzie karalne - wskazał rzecznik.

W zeszłym roku KE zaproponowała dyrektywę, która miała zapewnić, by we wszystkich krajach UE prawo przewidywało sankcje karne za nadużycia rynkowe; zaproponowała też definicję nadużyć rynkowych.

Po wybuchu afery wokół Libor te propozycje zostały przeanalizowane pod kątem ewentualnych luk prawnych, i teraz poprawki, które Barnier przedłoży całej KE, mają wyeliminować potencjalne luki prawne. De Rynck podkreślił, że KE będzie bardzo uważnie przyglądać się aferze wokół Libor. Manipulacje stopą Libor określił jako "nadużycie zaufania graczy rynkowych".

Amerykańskie i brytyjskie organy nadzoru bankowego nałożyły przed około dwoma tygodniami ogromne grzywny na brytyjski bank Barclays za przedstawianie nieprawdziwych danych w latach 2005-2009. Grupa maklerów banku manipulowała podstawową stopą kredytową rynku londyńskiego Libor (London Interbank Offered Rate). W skandal zamieszane są również inne banki, przeciwko którym toczą się dochodzenia w USA i Wielkiej Brytanii. Wymienia się wśród nich HSBC, RBS oraz Royal Bank of Canada.

Z kolei KE już w zeszłym roku wszczęła dochodzenie dotyczące europejskich banków, podejrzewając je o zawyżanie stopy Euribor, która określa, po ile banki pożyczają sobie nawzajem euro. Zdaniem KE mogło dojść do zmowy między instytucjami finansowymi, które mogły zawyżać stawkę. Organizacja EURIBOR-EBF, zrzeszająca 43 banki, których stawki służą do obliczenia średniej wartości Euribor, odrzuciła to oskarżenie.

KE wciąż prowadzi dochodzenie w sprawie Euribor, a osobno bada manipulacje stopą Libor w latach 2008-2009

Libor, honorowana przez najważniejsze londyńskie instytucje finansowe, a także będąca jej odpowiednikiem w głównych bankach strefy euro stopa Euribor (Euro Interbank Offered Rate) to dwie najważniejsze stopy kredytu na globalnych rynkach finansowych.

Mają one bezpośredni wpływ na wycenę transakcji i finansowe rozliczenia między bankami i innymi instytucjami. Od ich wysokości uzależnione jest też oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki klientom, w tym pożyczek hipotecznych.