Ochrona przed dyskryminacją ze względu na np. rasę czy pochodzenie etniczne jest większa niż ta, jaką mają choćby niepełnosprawni - alarmuje "Gazeta Wyborcza"

Ustawa "równościowa" dzieli dyskryminowanych na równych i równiejszych. Wiadomo było o tym, odkąd rząd przesłał jej projekt do Sejmu.

Polska była pozwana przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niewdrożenie pięciu unijnych dyrektyw równościowych.

I pod straszakiem wysokich unijnych kar pieniężnych ustawa została uchwalona. Teraz rzecznik praw obywatelskich chce zmiany wadliwego prawa.