Krakowski sąd zarejestrował Fundację Wisławy Szymborskiej, która ma się zajmować propagowaniem polskiej twórczości literackiej i przyznawaniem nagród literackich. Jej prezesem został wieloletni sekretarz poetki Michał Rusinek.

"Pojutrze nastąpi formalnie poświadczenie dziedziczenia. Na podstawie tego dokumentu, sporządzonego przez notariusza, będziemy dopiero mogli podjąć konkretne kroki np. założyć konto fundacji" - powiedział w poniedziałek PAP Rusinek. "Szukamy lokalu dla fundacji, wkrótce siądziemy do obmyślania pierwszej, głównej nagrody literackiej i finalizujemy rozmowy z naszym partnerem finansowym" - dodał Rusinek. Regulamin nagrody powinien być gotowy - według Rusinka - przed wakacjami.

Jak poinformowała PAP Aneta Rębisz z biura prasowego Sądu Okręgowego fundacja została zarejestrowana pod koniec kwietnia przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia.

Powołanie fundacji to jedno z postanowień zapisanych w testamencie Wisławy Szymborskiej. Poetce zależało, by fundacja miała siedzibę w Krakowie i była silnie związana z miastem. Statut został sporządzony za życia noblistki i przy jej udziale.

Fundacja ma się zająć spuścizną literacką Szymborskiej, jej archiwum, księgozbiorem i uporządkowaniem pamiątek. Zadaniem fundacji będzie też utworzenie nagród literackich - ich kształt nie został przez poetkę sprecyzowany.

Fundacja będzie dysponowała środkami zgromadzonymi na kontach poetki, czyli kwotą ok. 3,5 mln zł. Jej majątek poza gotówką stanowić będą majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów Wisławy Szymborskiej (a więc wpływy z kolejnych wydań wierszy) i prawo do mieszkania poetki.

Zgodnie z wolą noblistki w pierwszym zarządzie fundacji zasiadają: Michał Rusinek (prezes), przyjaciółka poetki prof. Teresa Walas i mecenas Marek Bukowski (członkowie). Wśród celów fundacji zapisane zostało m.in. propagowanie polskiej twórczości literackiej w kraju i za granicą oraz propagowanie idei tolerancji i dialogu w życiu publicznym. Fundacja ma przyznawać nagrody literackie, prowadzić działalność edukacyjną i wydawniczą, organizować konferencje naukowe, finansować projekty badawcze w zakresie literatury i stypendia dla twórców literatury.

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.