"Gazeta Wyborcza" sprawdziła, jak istotna jest katastrofa smoleńska na tle innych wydarzeń po 1989 r. Z sondażu przeprowadzonego dla gazety przez TNS OBOP wynika, że najważniejszym wydarzeniem po 1989 r. była śmierć polskiego papieża.

Jako najważniejsze ankietowani Polacy wskazali śmierć papieża (83 proc.). 57 proc. wybrało wstąpienie do UE, a następnie: upadek PRL - 45 proc. i katastrofę smoleńską - 40 proc. wskazań.

Za przyczynę katastrofy smoleńskiej 32 proc. ankietowanych uznało błędy rosyjskich kontrolerów, a 28 proc. - błąd pilotów.