Liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Bronisław Komorowski; w rankingu nieufności pierwsze miejsce nadal zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński - wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Zaufanie dla prezydenta zadeklarowało w najnowszym badaniu CBOS 71 proc. badanych (o 1 pkt procentowy mniej niż w grudniu).

Drugie miejsce wśród polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem ankietowanych przypadło wicepremierowi i prezesowi koalicyjnego PSL Waldemarowi Pawlakowi (52 proc. deklaracji zaufania, wzrost w ciągu miesiąca o 1 pkt), trzecie - szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu (51 proc., również wzrost o 1 pkt), czwarte - premierowi Donaldowi Tuskowi (49 proc., spadek o 3 punkty).

Piąty w rankingu zaufania jest szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna (41 proc.), który od grudnia odnotował wzrost o 5 punktów procentowych.

Nieco mniej respondentów darzy zaufaniem liderów ugrupowań reprezentujących lewą stronę sceny politycznej: Leszka Millera, który ponownie pełni funkcję przewodniczącego SLD, oraz Janusza Palikota - szefa Ruchu Palikota (odpowiednio: 38 proc. i 37 proc.). Na dalszych pozycjach lokują się kolejno: marszałek Sejmu i była minister zdrowia Ewa Kopacz (33 proc.), lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (31 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (29 proc.).

Podobnie jak dotychczas prezes PiS budzi najwięcej negatywnych emocji wśród Polaków

W styczniu nieufność do niego wyraziło 55 proc. badanych. Kolejne miejsca przypadły m.in. liderowi Solidarnej Polski Zbigniewowi Ziobrze (40 proc.) oraz Januszowi Palikotowi (39 proc.), marszałek Sejmu i b. minister zdrowia Ewie Kopacz (34 proc.) oraz premierowi Tuskowi (32 proc.).

Największą zmianą w stosunku do ubiegłego miesiąca jest wyraźne pogorszenie się ocen ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz byłej szefowej tego resortu, a obecnie marszałek Sejmu - Ewy Kopacz. W ciągu kilku tygodni dzielących kolejne pomiary rozpoznawalność Arłukowicza wzrosła aż o 15 punktów procentowych, jednak w tym czasie zyskał on przede wszystkim przeciwników. Choć obecnie zaufanie do niego wyraża nieco więcej badanych niż przed miesiącem (27 proc., wzrost o 4 punkty), to liczba jego krytyków w tym czasie się podwoiła (z 11 proc. w grudniu do 24 proc. w styczniu).

Duże straty wizerunkowe poniosła także Ewa Kopacz. Zaufanie do niej zmalało o 7 punktów procentowych i niemal w takim samym stopniu wzrósł odsetek badanych mających do niej negatywne nastawienie (o 6 punktów). Niekorzystne, choć nie tak wielkie zmiany, odnotował premier Tusk. Odsetek osób mających do niego zaufanie zmalał o 3 punkty i w takim samym stopniu zwiększył się odsetek tych, które mu nie ufają (o 3 punkty).

Inni politycy zyskują

Początek roku okazał się korzystny przede wszystkim dla twórcy i lidera Ruchu Palikota. W styczniu zaufanie do niego o 6 punktów procentowych badanych więcej niż przed miesiącem, jednocześnie trochę mniej osób wyraża w stosunku do niego nieufność (spadek o 4 punkty).

W styczniu poprawiły się notowania także innych polityków. Wyraźnie lepsze są oceny marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Zaufanie do niego oraz minister sportu Joanny Muchy deklaruje po 28 proc. badanych. Szefowi resortu finansów Jackowi Rostowskiemu (tak jak Arłukowiczowi) ufa 27 proc. badanych. Ministrowi sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi oraz szefowi resortu administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu ufa po 26 proc. respondentów.

20 proc. badanych deklaruje zaufanie do wiceprzewodniczącej SLD Joanny Senyszyn. 18 proc. ufa Sławomirowi Nowakowi - ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Rzadziej obdarzani są zaufaniem rzecznik PiS Adam Hofman oraz szef klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak (po 12 proc. deklaracji zaufania).

Badanie przeprowadzono 5-11 stycznia 2012 roku na liczącej 1058 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.