Umiarkowanie islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD) prowadzi w piątkowych wyborach parlamentarnych w Maroku - poinformowało w sobotę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, powołując się na częściowe wyniki głosowania.

Szef MSW Taib Szerkawi sprecyzował, że ugrupowanie uzyskało 80 miejsc w izbie niższej (na 395). Frekwencja wyniosła 45,4 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Partia Niepodległości (Istiklal) premiera Abbasa el-Fassiego, która otrzymała 45 mandatów. Po ogłoszeniu rezultatów premier zadeklarował gotowość utworzenia koalicji z PJD.

Na kolejnych miejscach znalazły się dwa ugrupowania liberalne, zbliżone do pałacu królewskiego, Narodowe Zgromadzenie Niezależnych (RNI) i Partia Autentyczność i Nowoczesność (MAP).

"Wybory parlamentarne przebiegły w klimacie przejrzystości i wolnej konkurencji" - podkreślił Szerkawi.

Uprawnionych do głosowania było około 13,5 mln Marokańczyków na 32 miliony mieszkańców kraju

Ostateczne wyniki wyborów, w których startowało 31 partii politycznych, zostaną ogłoszone w niedzielę po południu.

Uprawnionych do głosowania było około 13,5 mln Marokańczyków na 32 miliony mieszkańców kraju.

Wybory zostały przyspieszone o 10 miesięcy, ponieważ król Mohammed VI chce jak najszybszego utworzenia nowego rządu, który wdrożyłby reformy zaaprobowane 1 lipca w ogólnonarodowym referendum. W ten sposób władca Maroka zamierza zapobiec groźbie protestów, które w ostatnich miesiącach wstrząsnęły sąsiednimi krajami arabskimi.

Ponad 30 partii politycznych, reprezentowanych przez 7100 kandydatów, uczestniczyło w wyborach do izby Reprezentantów, czyli niższej izby marokańskiego parlamentu.

Przed wyborami obserwatorzy sceny politycznej zwracali uwagę, że szczególnie istotny będzie rezultat, jaki uzyskają umiarkowani islamiści i frekwencja, która jest testem dla reform konstytucyjnych proponowanych przez króla.