Stare tablice informacyjne, tarcze zegarowe i inne elementy oryginalnego wyposażenia stołecznego Dworca Centralnego zostaną wystawione na aukcji - poinformował w poniedziałek rzecznik PKP SA Łukasz Kurpiewski. Aukcja odbędzie się 5 grudnia.

Kolejarze wybrali 5 grud­nia, bo tego dnia przypadają 36. urodziny budynku. Aukcję zaplanowano na godz. 19.00, odbędzie się w Cafe Poczekalnia na antresoli Dworca Centralnego.

"Zapraszamy kolekcjon­erów, miłośników architek­tury i designu, fanów retro i zbieraczy pamiątek po PRL-u, miłośników kolei i wszys­t­kich pasjonatów rzeczy dziwnych i pon­ad­cza­sowych, którzy chcieliby ozdo­bić swój dom czy biuro aut­en­ty­cznym kawałkiem starej Warszawy albo zro­bić ory­gi­nalny prezent" - napisał w komunikacie Kurpiewski.

Na aukcji mają być wystawione elementy ory­gi­nal­nego wyposaże­nia wnętrz dworca, m.in. kasetony, które kierowały podróżnych na per­ony. Jak poinformował rzecznik, dochód z licy­tacji zostanie przez­nac­zony na sfi­nan­sowanie upamięt­nienia projektantów Dworca Cen­tral­nego - architek­tów Arse­niusza Romanow­icza i Pio­tra Szymaniaka.

Kat­a­log ze zdję­ciami i opisami obiek­tów aukcyjnych ma być wkrótce opublikowany w internecie.

Remont Centralnego trwa od ponad roku. Prace na peronach, w przejściach, w hali głównej mają się zakończyć na początku przyszłego roku. W pierwszym kwartale 2012 r. będą jeszcze trwały prace wykończeniowe, ale w częściach dworca, które nie są bezpośrednio związane z obsługą podróżnych, np. w biurach.

Dworzec Centralny przed Euro 2012 ma być wyremontowany, bez zasadniczej przebudowy. Już pojawił się nowy system informacji dla pasażerów, nowe biletomaty oraz punkty informacyjne.