Polska przystąpiła w czwartek do Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej NATO. Jego zadaniem jest rozwój zdolności obronnych, współpracy i wymiany informacji między NATO, członkami Sojuszu i jego partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.

O tym, że Polska przyłączy się do NATO-wskiego systemu cyberobrony mówił pod koniec zeszłego roku w Tallinie szef MSZ Radosław Sikorski. Właśnie w Tallinie, gdzie znajduje się Centrum, odbyła się w czwartek uroczystość, podczas której do Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO przystąpiła Polska oraz USA.

"Dla Polski przystąpienie do Centrum i umieszczenie tam naszego eksperta jest naturalną kontynuacją szerszych działań podejmowanych w celu zapewnienia Polsce warunków do bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania w cyberprzestrzeni" - podkreślił w komunikacie resort spraw zagranicznych.

Zadeklarowana w grudniu 2010 r. przez Sikorskiego wola przystąpienia Polski do Centrum wynika - jak zaznaczyło MSZ - "z zaangażowania polskiej dyplomacji w rozwijanie skoordynowanego, wielonarodowego podejścia do zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni".

Przyłączanie się oznacza, że będziemy partycypować w kosztach

Centrum Cyberobrony finansowane jest przez państwa, które podpisały umowy dotyczące udziału ekspertów narodowych w jego pracach. Przyłączanie się Polski do tego projektu oznacza, że będziemy partycypować w kosztach związanych z jego działaniem (około 20 tys. euro), wyślemy też do Tallina eksperta.

Decyzja o tym, że obrona przed atakami na internetowe strony rządów i innych instytucji powinna być wspólnym polem działania NATO, została podjęta podczas szczytu Sojuszu w Bukareszcie w 2008 r. Kilka miesięcy później umowę dotyczącą finansowania centrum i zapewnienia mu kadr podpisały trzy republiki bałtyckie, a także Niemcy, Włochy, Hiszpania i Słowacja. Centrum oficjalnie wystartowało w 2009 roku.

Jego działalność obejmuje analizę strategiczną trendów w zakresie cyberobrony, badanie technologicznych podstaw ataków i obrony przed nimi, a także szkolenia. Placówka dysponuje specjalnym cyberlaboratorium, w którym symulowane są ataki cyfrowe i ćwiczona obrona przed nimi.

Ponieważ jednym z kierunków działalności CDOC jest podniesienie świadomości operacyjnej i szkolenie, to dzięki naszemu przystąpieniu do porozumienia możliwe będzie wykorzystanie oferty szkoleniowej Centrum dla doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP w obszarze cyberobrony.