Ponad sześć milionów mieszkańców Korei Północnej jest zagrożonych chronicznym niedożywieniem; w niektórych częściach kraju dzienna racja żywnościowa to równowartość miski ryżu - alarmuje Polska Akcja Humanitarna, która organizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc.

PAH informuje, że do kryzysu żywnościowego w Korei Północnej przyczyniły się m.in. klęski żywiołowe, które zniszczyły uprawy zbóż, warzyw, zapasy żywności; wzrost cen na międzynarodowym rynku żywności i paliw, a w konsekwencji redukcja importu żywności; zmniejszone przychody z eksportu towarów koreańskich; dewaluacja tamtejszej waluty. Problemem jest również zmniejszenie pomocy żywnościowej pomiędzy Koreą a ościennymi państwami - podaje.

PAH podkreśla dla trzech czwartych mieszkańców północnej części kraju głównym źródłem pożywienia są dystrybuowane przez państwo dzienne racje żywnościowe. Od czerwca zostały one drastycznie zmniejszone i wynoszą 150 g zbóż, czyli równowartość miski ryżu - podaje. Wartość tego pożywienia zaspokaja jedną piątą dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Jeszcze w kwietniu racja żywnościowa wynosiła 400 g.

PAH ocenia, że najbardziej poszkodowane w tej sytuacji są dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące, osoby starsze, niepełnosprawne, niezdolne do pracy oraz duże rodziny, w których pracuje niewielka liczba osób. Podaje, że zagrożonych chronicznym niedożywieniem jest ponad sześć mln mieszkańców Korei Północnej.

PAH chce skupić się na pomocy w rejonie Hamhung - zamierza dożywiać dzieci oraz kobiety w ciąży i matki karmiące. Organizacja zaznacza, że ma doświadczenie pracy w tym rejonie, gdyż w latach 2009-2010 dostarczała do jednego ze szpitali w rejonie sprzęt medyczny.

Pomoc żywnościowa ma być monitorowana i skoordynowana z planem Światowego Programu Żywnościowego (ang. WFP).

Pieniądze można wpłacać na konto: BPH SA 76 1060 0076 0000 3310 0019 0926 lub BPH 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem "Korea".