Prezydent Bronisław Komorowski jest zaniepokojony możliwością opóźnienia procesu integracji Ukrainy ze strukturami UE i zwraca uwagę na znaczenie przestrzegania standardów demokratycznego państwa jako istotnego czynnika integracji europejskiej.

Opinie te wyraził prezydent w czasie czwartkowego spotkania z przebywającą w Warszawie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Raisą Bohatyriową. Jak podkreśla Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej, a podczas rozmowy Bohatyriowa przedstawiła prezydentowi informację o obecnym stanie przygotowań Ukrainy do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE.

"Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska niezmiennie sprzyja integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi, wyrażając jednocześnie zaniepokojenie możliwością opóźnienia tego procesu. Prezydent RP zwrócił uwagę na znaczenie przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa jako istotnego czynnika integracji europejskiej" - podkreśla BBN w komunikacie po spotkaniu.

Bohatyriowa, która przebywa w Polsce na zaproszenie BBN, spotkała się też w czwartek z szefem Biura Stanisławem Koziejem, z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem, a także z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.

Reklama

Według BBN w czasie rozmów w Biurze strony potwierdziły, że zamierzają "kontynuować wysiłki na rzecz przyspieszenia procesu integracji europejskiej Ukrainy, zakończenia negocjacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, wdrażania planu działań ws. liberalizacji przez UE reżimu wizowego wobec Ukrainy oraz pogłębienia relacji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE".

"Strony uznały konsekwentne umacnianie standardów demokratycznego państwa prawa za nieodłączną część procesu integracji europejskiej" - głosi wspólny komunikat strony polskiej i ukraińskiej wydany po rozmowach i podpisaniu planu współpracy obu instytucji na lata 2012-13.

Podkreślono w nim też, że rozmówcy zgodzili się co do wagi utworzenia polsko-ukraińsko-litewskiej brygady przeznaczonej do wspólnego udziału w operacjach pokojowych i rozwijania współpracy przemysłów obronnych.

W materii bezpieczeństwa energetycznego strony zgodnie podkreślają wagę realizacji wspólnych projektów, które mogą pozytywnie wpłynąć na jego stan, np. Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Rozmawiano ponadto o możliwościach związanych z wydobyciem gazu w Polsce i na Ukrainie ze złóż niekonwencjonalnych.

Na spotkaniu w MON poruszano kwestie dotyczące polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej. Rozmawiano także o wspólnym udziale w międzynarodowych operacjach pokojowych oraz stosunkach Ukraina-NATO.