W Mińsku, gdzie głosowało najwięcej obywateli polskich - ponad 110, PO poparło 44 wyborców, a PiS - 36. Z kolei w Grodnie i Brześciu wygrało PiS, a PO znalazła się na drugim miejscu.

W trzech komisjach na Białorusi zarejestrowanych było na listach wyborców około 240 osób, frekwencja wyniosła ponad 90 procent.