60 proc. badanych dobrze ocenia prezydenta Bronisława Komorowskiego - wynika z najnowszego sondażu CBOS. To najlepsze oceny działalności głowy państwa odnotowane w trakcie trwającej już rok prezydentury. Według CBOS 59 proc. Polaków źle ocenia pracę posłów.

W porównaniu z lipcem o 4 punkty proc. (do 60 proc.) wzrósł odsetek wyrażających dobrą opinię o pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego i jednocześnie - w podobnym stopniu - ubyło niezadowolonych (20 proc., spadek o 3 punkty proc.). To najlepsze oceny działalności głowy państwa odnotowane w trakcie trwającej już rok prezydentury.

Dominuje uznanie dla działalności głowy państwa

Według CBOS, w niemal wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych dominuje uznanie dla działalności głowy państwa. Niezadowolenie stosunkowo częściej deklarują zarówno osoby uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, jak i nieuczestniczące w nich wcale, a także źle oceniający swoją sytuację materialną oraz prywatni przedsiębiorcy.

Reklama

O funkcjonowaniu urzędu prezydenta lepsze zdanie mają ludzie o poglądach lewicowych (71 proc.) niż o orientacji centrowej (59 proc.) czy prawicowej (62 proc.). Uznanie dla pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego wyraża ogromna większość zwolenników PO (84 proc.) i SLD (72 proc.). W elektoracie PiS zdania są podzielone (44 proc. ocen pozytywnych i 42 proc. negatywnych)

Dobrze działalność Bronisława Komorowskiego ocenia też większość (79 proc.) jego wyborców z drugiej tury wyborów prezydenckich. Zwolennicy kontrkandydata - Jarosława Kaczyńskiego - są podzieleni: 40 proc. z nich przekonało się do obecnej prezydentury i niemal tyle samo - 38 proc. - odnosi się do niej z dezaprobatą.

Według CBOS, w sierpniu opinie o działalności parlamentu są niemal takie same, jak w ubiegłym miesiącu i w przeważającej mierze krytyczne. Blisko trzy piąte Polaków (59 proc.) źle ocenia pracę posłów, a ponad dwukrotnie mniejsza grupa (24 proc.) ma o niej dobre zdanie. Niezadowolenie z działalności izby wyższej deklaruje 43 proc. badanych; 27 proc. pozytywnie ocenia pracę senatorów.

CBOS wskazuje, że relatywnie więcej zadowolonych i jednocześnie mniej niezadowolonych z pracy parlamentu jest wśród najmłodszych badanych (18-24 lata), wśród uczących się bądź studiujących oraz wśród znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej.

Wyborcy PO (43 proc. i 45 proc.) lepiej oceniają działalność Sejmu i Senatu niż wyborcy PiS i SLD i lepiej niż osoby niezamierzające brać udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Niemniej przeważająca część zwolenników PO (47 proc.) ustosunkowuje się krytycznie do pracy posłów.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 18 - 24 sierpnia 2011 roku na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.