W Urzędzie Gminy Czosnów (Mazowieckie) dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. - wynika z kontroli CBA, które zawiadomiło stołeczną prokuraturę okręgową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie.

"Kontrola dotyczyła zasadności wydawania decyzji dotyczących udzielania pomocy przez urząd osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku. Sprawdzano także prawidłowości rozliczania wydatkowanych na ten cel środków publicznych" - poinformowała w piątek PAP Małgorzata Matuszak z CBA.

Z ustaleń agentów CBA wynika, że w dwóch przypadkach pomoc przyznano nienależnie w kwocie około 150 tys. zł. "W nierzetelny sposób rozliczano dokumenty, a także je antydatowano. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie nie wywiązał się z obowiązku informowania poszkodowanych o możliwości ubiegania się o zasiłek powodziowy" - dodała Matuszak.

Kilkumiesięczna kontrola przeprowadzona przez CBA zakończyła się skierowaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z wnioskiem o wszczęcie w tej sprawie śledztwa.

Reklama

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur poinformowała PAP, że zawiadomienie CBA wpłynęło już do prokuratury. "Zawiadomienie to zostanie przesłane do prokuratury w Nowym Dworze Mazowieckim, która podejmie dalsze decyzje w tej sprawie" - powiedziała Mazur.

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Czosnowie przeprowadzono po zgłoszeniu sprawy przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.