Na pomoc związaną z ubiegłorocznymi powodziami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w 2010 r. i 2011 r. kwotę 3 mld 216 mln 293 tys. zł - poinformowała w sobotę rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak.

W komunikacie MSWiA wskazano, że z tej kwoty na zasiłki dla powodzian przekazano ponad 897 mln zł, w tym ponad 746 mln zł na remonty i odbudowę zniszczonych domów.

Najwięcej, bo 1 mld 265 mln 829 tys. zł, wydano na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej, m.in. w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, podlaskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Zgodnie z danymi ministerstwa naprawa wałów i urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej kosztowała 556 mln 516 tys. zł, a 228 mln 293 tys. zł wydano na akcje przeciwpowodziowe.

Remonty i odbudowa budynków mieszkalnych pochłonęły 746 mln 349 tys. zł, a zasiłki dla powodzian (w wysokości do 6 tys. zł) 151 mln 600 tys. zł.

Z pomocy finansowej przekazanej przez MSWiA korzystali także przedsiębiorcy dotknięci powodzią i poszkodowane w żywiole rodziny rolnicze. Firmy otrzymały wsparcie w wysokości 115 mln 452 tys. zł, natomiast rodziny rolnicze 55 mln 100 tys. zł.

W komunikacie wskazano, że ponad 17 mln zł wydano na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk w województwie małopolskim i śląskim. Natomiast 13,5 mln zł kosztowały prace rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych m.in. w województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim.

Podobną kwotę przeznaczono na walkę z plagą komarów na zalanych terenach m.in. województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego.

"Ponadto, najbardziej poszkodowane gminy z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. +Rządowego programu 3 x 200+" - czytamy w komunikacie.

"Na realizację projektu przewidziano ogółem ok. 600 mln zł"

Resort poinformował, że program "3 x 200" pozwala na odbudowę infrastruktury komunalnej w 18 gminach, najbardziej poszkodowanych przez ubiegłoroczne powodzie. MSWiA zapowiada, że planowana jest przede wszystkim odbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, infrastruktury drogowo-mostowej, a także obiektów użyteczności publicznej, np. stadionów, bibliotek, domów kultury.

Zaznaczono, że szef MSWiA w uzgodnieniu z ministrem rozwoju regionalnego i ministrem środowiska oraz wojewodami opracował listę najbardziej poszkodowanych w powodzi gmin. Obejmuje ona 18 samorządów z 8 województw.

Projektem objęte są gminy: Bogatynia, Wilków, Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Gąbin, Słubice, Cisek, Gorzyce, Ropczyce, Czechowice - Dziedzice, Bieruń oraz miasta: Sandomierz, Jasło, Bielsko-Biała i Tarnobrzeg.

"Na realizację projektu przewidziano ogółem ok. 600 mln zł. Pieniądze pochodzą z trzech źródeł: 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 200 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje MSWiA oraz 200 mln zł ze środków unijnych. Program, który rozpoczęto w 2010 roku będzie realizowany do 2012 roku" - informuje rzeczniczka MSWiA.

Woźniak podała także, że ze znajdującej się w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 18 samorządów otrzymało dotacje na łączną kwotę około 200 mln zł.