"Szef Kancelarii Prezydenta zgodnie z przepisami ma obowiązek i wystąpi do prokuratora o zbadanie sprawy" - podkreślił w środę Łaszkiewicz. Jak dodał, analiza trybu postępowania z dokumentami dotyczącymi ułaskawienia Adama S. i ich obiegu ujawniła braki w znacznym stopniu. Zaznaczył, że brakuje kilku notatek. "Wiadomo o nich z systemu komputerowego, że zostały utworzone" - podkreślił. Dodał jednocześnie, że tych dokumentów "de facto nie ma".

Na początku marca Michałowski zlecił audyt "procedur i trybu przygotowywania projektu decyzji" przez urzędników prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie ułaskawienia przedsiębiorcy Adama S. Kancelaria Prezydenta zwracała wówczas uwagę, że nie chodzi o audyt samej decyzji ówczesnego prezydenta, ale przygotowania projektu decyzji, co leży w gestii prezydenckich ministrów.

Media poinformowały, że Adam S., z którym mąż Marty Kaczyńskiej - Marcin Dubieniecki - założył spółkę, został w "trybie nadzwyczajnym" w czerwcu 2009 r. ułaskawiony przez Lecha Kaczyńskiego. Adam S. był skazany na rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 30 tys. zł grzywny oraz 120 tys. zł zwrotu wyrządzonej szkody. Ułaskawienie nastąpiło 9 czerwca 2009 r. Trzy tygodnie wcześniej S. założył spółkę z Dubienieckim.