Od nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie uruchomiony zostanie nowy, cywilny kierunek inżynierski: logistyka lotnictwa - informuje "Nasz Dziennik".

Wydział kształcić będzie specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach i służbach związanych z lotnictwem.

Ponadto w październiku uruchomione zostaną podyplomowe studia dotyczące problematyki bezpieczeństwa i działalności służb lotniskowych.