W piątek otwarto obwodnicę Mrągowa - jadący na Mazury od strony Olsztyna, dzięki nowo zbudowanej drodze nie muszą wjeżdżać do tego miasta.

Nowa droga ma 6,5 km długości i omija Mrągowo od zachodu. Kosztowała ponad 153 mln zł i budowano ją dwa lata w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

"Budowa tej obwodnicy to projekt, który mocno wpłynie na życie i rozwój Mrągowa. Nowa droga, omijając miasto od zachodu, usprawni ruch tranzytowy, skróci czas podróży oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa" - napisał w komunikacie informującym o zakończeniu inwestycji rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki.

Obwodnica Mrągowa ma trzy pasy ruchu.

"W ramach inwestycji poza drogą główną wybudowane zostały skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, dwie estakady, wiadukt, kładka dla pieszych. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu, wybudowane zostały też drogi dojazdowe i zjazdy oraz przebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę. Wzdłuż obwodnicy, w sąsiedztwie terenów zabudowanych ustawiono ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km" - poinformował Głębocki.

Zachodnia obwodnica Mrągowa znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 59.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim budowane są obecnie obwodnice Ełku i Olecka.