Około stu tysięcy pątników przybyło w niedzielę do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich z doroczną Pielgrzymką Mężczyzn i Młodzieńców. Przyszli podziękować za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

Od rana ulica Bytomska prowadząca do sanktuarium pełna była pielgrzymów z całej Polski, którzy jak co roku w ostatnią niedzielę maja przybywają do Piekar Śląskich. W tym roku wierni, przyszli m.in. podziękować za beatyfikację Jana Pawła II, a także "pokłonić się Matce Piekarskiej za otrzymane łaski" oraz wyprosić modlitwą kolejne.

Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem "W komunii z Bogiem". Tradycyjnie, na piekarskim wzgórzu wiernych powitał metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń. "Witam Was w ten słoneczny piekarski poranek" - powiedział na wstępie abp. Pielgrzymi trzykrotnie odpowiedzieli "Szczęść Boże".

Metropolita katowicki, zwracając się do pielgrzymów, przypominał słowa błogosławionego Jana Pawła II, że "człowiek pracujący nie jest jedynie narzędziem produkcji, ale że jest przede wszystkim podmiotem pracy", "oznacza to, że człowiek w całym procesie produkcji jest ważniejszy niż kapitał i zysk."

Zatrzymując się na słowach z liturgii beatyfikacyjnej błogosławionego, abp Zimoń powiedział: "Drodzy pielgrzymi marksizm przeminął" i dodał - "jednak dziś ten sam błąd popełnia radykalny kapitalizm".

Telegram papieża Benedykta XVI odczytał katowicki biskup pomocniczy Józef Kupny. Benedykt XVI napisał, że "jedną z niezbędnych zasad kształtujących podejście etyczne do życia gospodarczego, musi być umacnianie wspólnego dobra, oparte na poszanowaniu godności osoby ludzkiej i uznanie go za główny cel systemów produkcji i handlu, instytucji politycznych i socjalnych".

W słowie skierowanym do pielgrzymów papież napisał, że "wszystkim decyzjom oraz polityce gospodarczej powinna przyświecać miłość prawdzie", bo "bez prawdy nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a zachowania społeczne są dyktowane przez prywatne interesy i logikę władzy, co prowadzi do podziałów w społeczeństwie".

Majowe pielgrzymki do Matki Piekarskiej mają na Górnym Śląsku długą tradycję. Pątnicy przybywają na piekarską kalwarię zawsze w ostatnią niedzielę maja. Tysiące wiernych przybywają do Piekar pieszo.