Przekazujemy treść oświadczenia prezydenta Bronisława Komorowskiego, wygłoszonego po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą:

"Panie prezydencie!

Chciałbym wyrazić satysfakcję i wdzięczność z tytułu pana obecności na szczycie państw Europy Środkowej i Wschodniej. To było wydarzenie bardzo ważne dla przywódców mojego regionu Europy, naszego regionu Europy. Ważne były także pana słowa, które mówiły o tym, że w integracji europejskiej widzi pan szansę na umacnianie świata wartości zachodnich. Ważne są bardzo także słowa o utrzymaniu otwartego charakteru i Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wiem, że te słowa zapadły głęboko w serca i w umysły wielu przywódców tej części Europy, która ma swoje wielkie sukcesy, ma też i swoje problemy.

Cieszę się także, że doszło do bezpośredniego spotkania także z prezydentem Ukrainy, która chciałbym by była krajem konsekwentnie, niekoniecznie bardzo spektakularnie, jednak dążącym do pogłębienia swych związków ze światem zachodnim. Cieszę się bardzo, że mogliśmy wymienić poglądy na ten temat zaangażowań w demokracji, w otoczeniu Europy, zarówno na wschodzie, np. na Białorusi, gdzie nastąpiło dramatyczne załamanie procesów demokratycznych, gdzie mamy do czynienia z aresztowaniem, skazywaniem działaczy opozycji demokratycznej, konkurentów w wyborach, gdzie także jest prowadzona w tej chwili akcja obrony polskiego dziennikarza, korespondenta polskiej prasy na Białorusi. Cieszę się, że mamy tu absolutną zbieżność poglądów z twardego stawienia problemu praw obywatelskich na Białorusi.

Chciałem również wskazać na kwestie związane z bezpieczeństwem, z kwestią polityki bezpieczeństwa i odnotować z satysfakcją, że te uzgodnienia w Lizbonie znajdują pełne odbicie w praktyce działania politycznego i Stanów Zjednoczonych i NATO jako całości. Mam tutaj na myśli przede wszystkim podtrzymywaną perspektywę budowy ogólnonatowskiej tarczy antyrakietowej, która będzie zakładała możliwość współpracy współdziałania z Rosją, ale także pozostanie elementem, narzędziem działania sojuszu, gotowym także do wykonywania zadań związanych z art. 5 traktatu waszyngtońskiego".