Prezydent RP Bronisław Komorowski uczestniczy w niedzielę w spotkaniu sołtysów "Wieś Polska" w Licheniu Starym (Wielkopolska). Odbywa się ono w ramach 19. Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do miejscowego Sanktuarium Maryjnego.

Sołtysi dyskutują od soboty o sprawach związanych z dobrym rządzeniem, o sprawach społecznych i gospodarczych dotyczących wsi oraz o kulturze i tradycji. W niedzielę zamierzają przedstawić prezydentowi wnioski z dwudniowego spotkania. Planowane jest też wystąpienie prezydenta.

W południe prezydent ma uczestniczyć we mszy św. w bazylice licheńskiej, którą będzie celebrować ordynariusz diecezji włocławskiej, biskup Wiesław Mering. Po zakończeniu uroczystości w bazylice, planowane jest kolejne wystąpienie prezydenta.

Prezydent uczestniczy w pielgrzymce sołtysów po raz drugi. W ubiegłym roku, odwiedził Licheń jako pełniący obowiązki prezydenta i marszałek Sejmu.