Włączenie kolejnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) ma zapewnić skuteczną pomoc strażaków na terenie całego kraju; w razie zdarzeń losowych ratownicy przybędą z pomocą w ciągu 15 minut.

Jak poinformował w piątek w Płocku (Mazowieckie) podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, do 2014 r. do KRSG mają zostać włączone 263 jednostki, a po tej dacie jeszcze blisko 900.

Obecnie w Polsce działa około 18 tys. jednostek OSP z czego 3815 w ramach KSRG; powołano go w 1995 r. w celu ujednolicenia koordynacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Podczas spotkania Sosnowskiego z przedstawicielami OSP i samorządu powiatu płockiego dyskutowano o roli ochotniczych straży pożarnych w ochronie ludności i działalności KSRG.

"Chcemy doprowadzić do sytuacji w kraju, gdzie społeczeństwo może liczyć na skuteczną pomoc strażaków w ciągu 15 minut. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo obywateli, a wszelkiego rodzaju akcje ratownicze, gaśnicze i te prowadzone podczas innych zdarzeń kryzysowych, jak na przykład powodzie, będą bardziej sprawne" - powiedział dziennikarzom Sosnowski. Podkreślił, że w 2011 r. po raz pierwszy w historii środki finansowe na funkcjonowanie KSRG zostały zwiększone do 74 mln zł - wcześniej były to kwoty od 26 do 36 mln zł rocznie.

Sosnowski dodał, że priorytetem będzie obecnie doposażenie jednostek KSRG w sprzęt specjalistyczny, w tym aparaty ochrony dróg oddechowych i urządzenia hydrauliczne, niezbędne do działań ratowniczych.

Doradca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ireneusz Królik zaznaczył, że OSP, oprócz jednostek państwowej straży, są obecnie "podstawowym filarem" KSRG. Zapowiedział, że jednostki działające w ramach KSRG w przyszłości będą realizowały także zadania spoza obszaru ratownictwa gaśniczego, medycznego technicznego - jak wypadki, czy w ramach zdarzeń spowodowanych kataklizmami. "Przewidujemy, że jednostki KSRG będą realizowały także działania w zakresie ratownictwa wodnego i grup poszukiwawczo-ratowniczych" - dodał Królik.