Spotkanie ministrów ds. europejskich w Sopocie - w lipcu, Europejski Kongres Kobiet w stolicy - we wrześniu, Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie w październiku, trzy szczyty Rady Europejskiej w Brukseli - to niektóre z kilkuset spotkań składających się na kalendarz polskiej prezydencji.

Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE Polska w drugiej połowie 2011 roku. W ciągu sześciu miesięcy zarówno w Polsce, jak i w Brukseli, odbędzie się kilkaset spotkań.

Jak wynika z kalendarza, z którym zapoznała się PAP, pod koniec lipca (28-29) o przyszłym budżecie UE - na lata 2014-2020 - mają dyskutować ministrowie ds. europejskich "27". Polska będzie krajem przewodniczącym pracom UE, który rozpocznie te rozmowy.

Zgodnie z założeniami programu prezydencji kierunkowo zaakceptowanego we wtorek przez rząd, Polska będzie chciała wypracować jak najkorzystniejszą ofertę finansową dla całej Wspólnoty. "To nowy budżet unijny ma być narzędziem inwestycyjnym, które przyczyni się do wzrostu gospodarczego UE" - uważa rząd.

Na lipiec zaplanowana jest także m.in. nieformalne spotkanie ministrów ds. zdrowia w Sopocie, wspólne posiedzenie rządu z Komisją Europejską w stolicy, spotkanie wysokiego szczebla ds. energii w Bełchatowie, Rada ds. Gospodarczych i Finansowych w Brukseli.

Ważnym punktem w kalendarzu na wrzesień jest także nieformalne spotkanie ministrów ds. zagranicznych w Sopocie

Na 13 września zaplanowano pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej, w czasie polskiej prezydencji. Politycy mają się zająć m.in. opracowaniem mandatu na szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca w Warszawie.

Ważnym punktem w kalendarzu na wrzesień jest także nieformalne spotkanie ministrów ds. zagranicznych w Sopocie (2-3). Niewykluczone, że politycy zajmą się na nim kwestią związaną z Europejską Fundacją na rzecz Demokracji, wspierającą społeczeństwo obywatelskie w krajach wschodniej oraz południowej Europy.

Na wrzesień zaplanowane są także: konferencja na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Gdańsku (2 września), Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu (8-11), Europejski Kongres Kobiet w Warszawie (17-18), doroczna konferencja Enterprise Europe Network w stolicy (26-28), nieformalne spotkanie ministrów obrony we Wrocławiu (29-30).

Październik również obfituje w ważne wydarzenia. Na początku miesiąca w Krakowie odbędzie się dwudniowe Forum Rynku Wewnętrznego (3-4), którego uczestnicy będą dyskutować o jednym z polskich priorytetów, czyli jednolitym rynku europejskim. W tym kontekście Polska podczas swojej prezydencji zamierza położyć nacisk m.in. na rozwój rynku usług elektronicznych.

W dniach 17-18 przewidziane jest drugie posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli poświęcone m.in. kwestiom związanym ze wzrostem gospodarczym. Wzmocnienie tego wzrostu - zdaniem rządu - powinno się odbywać poprzez m.in. rozwój rynku wewnętrznego oraz wykorzystanie budżetu UE do budowy konkurencyjnej Europy.21 listopada w Brukseli planowane jest posiedzenie Rady ds. Zagranicznych

Na ten miesiąc przewidziane jest także: Europejskie Forum Turystyki w Krakowie (5-7 października), dwudniowe Europejskie Forum Dziedzictwa w Warszawie (11-12), nieformalne spotkanie ministrów sportu w Krakowie (13-14), Okrągły Stół nt. Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego również w stolicy Małopolski (17), Bałtyckie Forum Rozwoju w Gdańsku (24-26).

21 listopada w Brukseli planowane jest posiedzenie Rady ds. Zagranicznych - na którym spotkają się ministrowie obrony - która zdecyduje o tym, czy Serbia uzyska status kandydata na członka Wspólnoty.

Inne spotkania tego miesiąca to również: Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli (14-15), konferencja ministerialna poświęcona elektronicznej administracji w Poznaniu (17-18), Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli (24).

W kalendarzu na grudzień kluczowym punktem jest posiedzenie Rady Europejskiej, (przewidziane na 9 grudnia w Brukseli). Ponadto w Warszawie odbędzie się dwudniowa Konferencja Praw Podstawowych 2011, spotkanie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rada ds. Konkurencyjności, Rada ds. Środowiska.

Polska będzie chciała także w ostatnim miesiącu swojej prezydencji zorganizować międzynarodową konferencję poświęconą transformacji ustrojowej w krajach Północnej Afryki.