Blisko co trzeci badany (29,7 proc.) chciałby w pracy odżywiać się zdrowo, 16,6 proc. respondentów ceni sobie smak potraw, zaś 14,7 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałoby spożywać posiłki regularnie.

Ogólnopolskie badanie "Co Polacy jedzą w pracy?" zrealizowane przez Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini na zlecenie LightBox przeprowadzono w dniach 15-20 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków pracujących na stanowiskach umysłowych. Badanie przeprowadzono w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.