Straty spowodowane tegorocznymi powodziami oszacowano na kwotę około 12,5 mld zł, a na pomoc poszkodowanym rząd przeznaczył ponad 2 mld zł - wynika z informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera, przedstawionej w piątek w Sejmie.

O informację w tej sprawie wnioskował klub Lewicy. Poseł Sławomir Kopyciński pytał m.in. o odbudowę zniszczonych przez żywioł domów i wałów przeciwpowodziowych oraz o to ilu powodzianom wypłacono zasiłki.

"Chcemy wszystkie te uwagi zebrać, opisać to w specjalnym raporcie powodziowym i przekazać stronie rządowej, tak abyśmy my wszyscy wspólnie mogli z tego wyciągnąć konstruktywne wnioski" - powiedział Kopyciński.

W tym roku - w maju, czerwcu i w sierpniu - powodzią zostało dotkniętych 14 województw (z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).

Reklama

Jak poinformował Miller, na usuwanie skutków powodzi przeznaczono z budżetu ponad 2 mld zł. Z tego na zasiłki celowe dla poszkodowanych oraz na odbudowę domów - 653 mln zł natomiast na naprawę wałów przeciwpowodziowych - 368 mln zł.

Z informacji MSWiA wynika, że wypłacono też 207 mln zł na pokrycie kosztów związanych prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej przez samorządy. "Chodzi o samorządy, które zgłosiły utratę płynności finansowej w sytuacji, kiedy musiały wydawać pieniądze na worki, piasek czy na benzynę do pomp strażackich" - wyjaśnił Miller.

Minister podkreślił, że na wypłatę zasiłków dla powodzian do 6 tys. zł przeznaczono w sumie 248 mln zł, natomiast wypłacono 152 mln zł dla ponad 54 tys. rodzin.

"W sumie ośrodki pomocy społecznej do dnia dzisiejszego uruchomiły 73 procent uzyskanych pieniędzy. Przeszkodą nie jest brak pieniędzy, rząd skutecznie znalazł w swoich zasobach 2 mld zł, które w pełni pokrywają potrzeby. Trudno mi natomiast odpowiedzieć dlaczego nie wszyscy zgłosili chęć skorzystania z tych pieniędzy" - powiedział Miller.Jak dodał, zgodnie ze skierowanym pod koniec lipca przez Polskę wnioskiem do Komisji Europejskiej straty spowodowane powodzią zostały oszacowane na prawie 12,5 mld zł. Instrumentem do wsparcia regionów i państw dotkniętych katastrofami naturalnymi jest unijny Fundusz Solidarności.

Państwa członkowskie mogą korzystać z pieniędzy z funduszu, by dofinansować wydatki publiczne związane z odbudową zniszczonej infrastruktury i wznowieniem działania zakładów energetycznych, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, służby zdrowia i szkolnictwa, zapewnieniem czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych, stworzeniem infrastruktury prewencyjnej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego oraz oczyszczaniem obszarów dotkniętych katastrofą.