Wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska wraz z dr. Pawłem Boreckim z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad zmianami w ustawach, które dotyczą relacji państwo-Kościół. "To nie są żadne rewolucyjne zmiany, raczej propozycja rozwiązań, które istnieją w innych katolickich krajach w Europie" - podkreśliła Piekarska.

Jej zdaniem, obecnie na fali dyskusji wokół krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego powstał klimat do dyskusji o relacjach państwo-Kościół. "Trzeba się zastanowić czy te relacje nie są zaburzone, czy Kościół, szczególnie katolicki, nie jest za bardzo obecny w przestrzeni publicznej" - powiedziała Piekarska.

Likwidacja Funduszu Kościelnego

Jedną z rozważanych zmian legislacyjnych jest likwidacja Funduszu Kościelnego i ograniczenie zwolnień podatkowych kościelnych osób prawnych. W zamian Sojusz chciałby zaproponować odpis podatkowy w wysokości 1 proc. podatku PIT, który dobrowolnie podatnicy mogliby przekazać na rzecz wybranego Kościoła lub innego związku wyznaniowego - podobnie jak obecnie można odprowadzać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Piekarska zwróciła uwagę, że podobne rozwiązania stosowane są np. w Hiszpanii, we Włoszech, czy na Węgrzech.