Bronisław Komorowski nadal był najczęściej negatywnie prezentowanym kandydatem na urząd prezydenta - stwierdza Fundacja Batorego w raporcie z monitoringu kampanii w TVP. Najwięcej prezentacji pozytywnych mieli Grzegorz Napieralski i Jarosław Kaczyński.

Fundacja Batorego przygotowała raport na podstawie analizy czterech serwisów informacyjnych TVP: "Wiadomości", "Panoramy", "Teleexpressu" oraz "Infoserwisu", emitowanych w dniach 14-18 czerwca. Z tezami raportu nie zgadza się TVP.

Według raportu w monitorowanym okresie kandydatem najczęściej prezentowanym w badanych serwisach informacyjnych był Jarosław Kaczyński. Łączny czas poświęconych mu materiałów wyborczych oraz jego wypowiedzi i obrazów bez głosu zawartych w innych materiałach badanych wyniósł 23 minuty i 54 sekundy. Niewiele krótszy był czas prezentacji Bronisława Komorowskiego - 23 minuty i 16 sekund, Grzegorz Napieralski był prezentowany przez 12 minut i 4 sekundy.

Kandydatem najrzadziej prezentowanym w badanym tygodniu był Bogusław Ziętek, którego czas prezentacji w całości badanych programów informacyjnych wyniósł 2 minuty.

Dodatkowo raport sumuje czas wypowiedzi i obrazów osób kojarzonych z kandydatem, jak również wypowiedzi innych osób o kandydacie. W tej kategorii kolejność najczęściej prezentowanych kandydatów jest inna - na pierwszym miejscu Bronisław Komorowski (36 minut 33 sekundy), drugi pod tym względem jest Jarosław Kaczyński (31 minut 29 sekund), trzeci zaś - Grzegorz Napieralski (15 minut i 42 sekundy).

Analiza jakościowa

Raport przedstawia też analizę jakościową, czyli sposób prezentacji kandydatów. Według Fundacji Batorego odnotowano pod tym względem znaczące zmiany w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Najwyższy odsetek czasu prezentacji negatywnych w czasie prezentacji we wszystkich badanych programach (liczono zarówno prezentację samego kandydata, jak i wystąpienia osób z nim związanych) nadal miał Bronisław Komorowski (35 procent) - stwierdza raport.

"Chociaż odsetek ten spadł o 30 punktów procentowych w stosunku do okresu 6-13 czerwca" - zauważają autorzy raportu. Zarazem o 7 punktów procentowych (z 2 do 9 procent) wzrósł udział czasu pozytywnej prezentacji kandydata PO.Najczęściej prezentowanym pozytywnie kandydatem był, podobnie jak w poprzednim tygodniu, Grzegorz Napieralski (35 procent czasu prezentacji jego i osób z nim związanych to czas prezentacji pozytywnej). Zaraz za nim znajduje się Jarosław Kaczyński (34,8 procent).

"Lider SLD odnotował pod tym względem spadek o 18 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim tygodniem. Spadek odsetka czasu pozytywnej prezentacji w czasie prezentacji brutto był nieznaczny w przypadku Jarosława Kaczyńskiego (o 3 punkty procentowe). W czasie brutto lidera PiS nadal przeważa czas prezentacji o neutralnym wydźwięku (59 procent)" - napisano w raporcie.

Według jego autorów w minionym tygodniu Bronisław Komorowski odnotował znaczący wzrost odsetka prezentacji neutralnych - o 24 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wzrost udziału tego rodzaju prezentacji był zauważalny również w przypadku Grzegorza Napieralskiego (o 15 punktów procentowych).

Kandydatem najczęściej wypowiadającym się w badanych serwisach TVP jest - według Fundacji Batorego - Jarosław Kaczyński. Stanowi to zmianę w stosunku do okresu 6-13 czerwca, kiedy to liderem pod tym względem był Bronisław Komorowski - stwierdzają autorzy raportu. Wypowiedzi Kaczyńskiego stanowią 36 procent łącznego czasu wypowiedzi wszystkich kandydatów (wzrost o 15 punktów procentowych), zaś Komorowskiego - 29 procent (spadek o 2 punkty procentowe). Kolejni kandydaci to - podobnie jak w okresie 6-13 czerwca - Grzegorz Napieralski i Waldemar Pawlak.

Z powodu ciszy wyborczej, obowiązującej od 19 czerwca, analizowano serwisy informacyjnie jedynie z pięciu dni (a nie - jak w poprzednich tygodniach - z siedmiu). Dlatego porównywalność danych z danymi z poprzedniego okresu ogranicza się jedynie do odsetków, nie jest zaś możliwe porównywanie wartości bezwzględnych - podkreśla Fundacja Batorego.

Analizę wykonuje zespół sześciorga socjologów (w większości doktorantów z Instytutu Socjologii UW) pod opieką koordynującego projekt dziennikarza Wojciecha Mazowieckiego. Badania oparte są na metodologii konsultowanej przez prof. Mirosławę Grabowską, a opracowane były na podstawie podręcznika National Democratic Institute.

W trakcie monitoringu prezentowane są krótkie raporty tygodniowe, po zakończeniu wyborów opracowany zostanie raport całościowy.

Jest to kolejny raport Fundacji Batorego z monitoringu kampanii w TVP

Jest to kolejny raport Fundacji Batorego z monitoringu kampanii w TVP. Po publikacji poprzedniego rzecznik TVP, Stanisław Wojtera ocenił, że obiektywne mogą być jedynie dane ilościowe. "Ocena - czy materiał jest pozytywny, negatywny czy neutralny - zawsze jest subiektywna" - mówił, komentując raport.

W wydanym w czwartek komunikacie TVP określiła analizę Fundacji Batorego mianem "antyraportu". "Na jakiej podstawie przyjęto jednak, że kandydat jest prezentowany "negatywnie", "pozytywnie" bądź "neutralnie"? Może to przecież wynikać z tak różnych czynników, jak np. gust analizujących, ich polityczne sympatie i antypatie, stosunek do Telewizji Polskiej, system wartości, polityczne pozycjonowanie programów informacyjnych oraz inne, czysto subiektywne czynniki" - oświadczył rzecznik TVP.

"Wymowa +Raportu+ opiera się na tym, co autorzy nazwali "analizą jakościową", a co jest - naszym zdaniem - wypadkową postawionych z góry tez o charakterze wyłącznie publicystycznym. Sumą tych publicystycznych tez są konkluzje, jakoby w programach informacyjnych TVP1 Bronisław Komorowski był pokazywany prawie wyłącznie negatywnie, Jarosław Kaczyński - dobrze, a Grzegorz Napieralski - neutralnie" - głosi stanowisko TVP.

Telewizja publiczna podkreśliła także, że "w przeciwieństwie do Fundacji Batorego i jej "badaczy", przyjęła, że nie odwołuje się do wymowy obrazu i publicystycznego temperamentu analityków".

"Z danych TVP wynika, że zachowane zostały wszelkie proporcje odpowiadające rzeczywistej aktywności kandydatów i ich sztabów. Dlatego w okresie od 10 maja do 16 czerwca na wszystkich antenach TVP Bronisław Komorowski pojawił się 2024 razy (43:09:47), Jarosław Kaczyński 1151 razy (23:19:15), Grzegorz Napieralski 893 razy (19:38:19), Waldemar Pawlak 580 razy (13:31:56), Andrzej Lepper 249 razy (03:22:52), Janusz Korwin-Mikke 172 razy (01:41:00), Bogusław Ziętek 170 razy (02:05:19), Andrzej Olechowski 161 razy (01:15:29), Marek Jurek 154 razy (01:23:10) i Kornel Morawiecki 81 razy (01:57:36)" - oświadczył publiczny nadawca w czwartek.