Spółka podała, że po wyjaśnieniu wątpliwości zgłaszanych przez NSZZ "Solidarność" i NSZZ Pracowników Radwar, strony podpisały wspólny komunikat.

"Uczestnicy spotkania ustalili, że istnieje potrzeba budowania właściwych relacji partnerskich oraz wypracowania zasad komunikacji, które usprawnią prowadzenie konsultacji nad zagadnieniami, będącymi przedmiotem ich zainteresowań" - czytamy w komunikacie prasowym.

W zeszłą środę w warszawskim Radwarze zebrał się Komitet Strajkowy, który przeprowadził akcję ostrzegawczą w związku z doniesieniami prasowymi, które budziły zaniepokojenie pracowników o przyszłość spółki.

Radwar istnieje od 1954 r., wchodzi w skład Bumaru, który ma 80 proc. akcji spółki, produkującej m.in. radary dla wojska, przeciwlotnicze systemy artyleryjskie i rakietowe.

Media pisały, m.in. że francuski bank, w którym Bumar zaciągnął 18 mln dolarów kredytu na realizację tzw. kontraktu malezyjskiego, może przejąć Radwar w sytuacji, gdyby Bumar miał kłopoty ze spłatą kredytu.

Francuski bank w ubiegłym tygodniu przedłużył Bumarowi o kilka miesięcy spłatę tego kredytu. Kontrakt dotyczy m.in. dostaw czołgów dla Malezyjczyków przez Bumar. Kredyt został zaciągnięty we wrześniu 2009 r. Uchwałę w tej sprawie podjął zarząd spółki oraz rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele ministra skarbu, obrony narodowej oraz gospodarki.

We wspólnym komunikacie po poniedziałkowym spotkaniu napisano, że zobowiązania kredytowe wynikały z konieczności "uzyskania środków dla finansowania działalności spółek Grupy i terminowych regulacji płatności do nich w związku z ogólnoświatowym kryzysem finansowym".

Ponadto, podczas spotkania Zarząd Bumaru wskazywał na "problemy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych" oraz zapewnił, że "pracuje nad utworzeniem Funduszu Rozwoju i Restrukturyzacji, który stałby się źródłem finansowania dla procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych w Grupie".

Odnosząc się do tych wyjaśnień, związkowcy i zarządy spółek "potwierdziły, iż może zaistnieć konieczność zaciągania kredytów pod zastaw aktywów Spółki". "W takim przypadku zarządy Spółek zapewnią respektowanie interesów stron, ekwiwalentności świadczeń, jak również respektowania zobowiązań każdej ze Spółek w stosunku do ich wierzycieli" - czytamy w komunikacie.

W nawiązaniu do związkowego postulatu, aby zarząd zapewnił ciągłość procesów negocjacyjnych z kontrahentami w celu zawarcia umów gwarantujących zatrudnienie w Radwarze na obecnym poziomie, ustalono, że "Zarząd Bumar wspiera i będzie wspierał trwające procesy negocjacyjne z kontrahentami, w tym rozmowy z MON i zapewni ciągłość trwających obecnie procesów negocjacyjnych".

Komunikat podpisali przedstawiciele: Zarządu Bumar sp. z o.o., Zarządu CNPEP Radwar S.A., Prezydium NSZZ "Solidarność" CNPEP Radwar S.A. i Prezydium NSZZ Pracowników CNPEP Radwar S.A. (PAP)

rda/ saw/