Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Antoni Podolski, nadzorujący straż pożarną i stojący na czele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, potwierdził dziś, że podał się do dymisji.

Informację tę podał dziennik.pl. "Nie doszukiwałbym się tutaj żadnej sensacji. Jest to zakończenie pewnego etapu mojej pracy" - powiedział Podolski, pytany o powody decyzji.

Jak wyjaśnił, dymisja, którą złożył na początku tygodnia, jest związana z zakończeniem pewnych zadań, które zrealizował. Wśród nich wymienił stworzenie nowego systemu zarządzania kryzysowego, ratownictwa oraz napisanie nowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Podolski pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji od stycznia 2008 r.

Podolski pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji od stycznia 2008 roku.

Jest absolwentem wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1996 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, później był sekretarzem Programu dla Zagranicy Polskiego Radia oraz stypendystą NATO.

W latach 1999-2001 wrócił do MSWiA. Tym razem został wiceministrem odpowiedzialnym m.in. za ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, ochronę granic i migrację oraz współpracę transgraniczną.

Jest autorem artykułów na temat bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej, integracji europejskiej. Był też analitykiem UOP i członkiem komisji do spraw reformy służb przy AWS. Związany jest z Centrum Stosunków Międzynarodowych.