We wtorek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem uchwały ws. Narodowego Programu Szczepień; ma też zdecydować o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w przyszłym roku oraz zająć się projektem nowelizacji prawa bankowego.

Projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 rząd ogłosił w minionym tygodniu; w sobotę zakończyły się jego konsultacje. Według założeń, celem Programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.

Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek w Programie I Polskiego Radia zapowiedział ponadto, że nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane będzie szczepienie.

Zaszczepienie ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma też zaświadczenie, umożliwiające korzystanie z ułatwień. W projekcie przewidziano m.in., że osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia i nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będą także musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy on waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2021 roku. Zgodnie z projektem, wszystkie świadczenia w 2021 r. wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł brutto. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Kolejnym punktem, nad którym ma obradować Rada Ministrów, to projekt nowelizacji prawa bankowego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu wskazano, że jego celem jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

"Pakiet ten jest wynikiem gruntownej reformy przeprowadzonej przez UE, która dotyczyła zmiany ram regulacyjnych w zakresie usług finansowych w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych prowadzących działalność w sektorze finansowym UE" - napisano.

Wyjaśniono, że zmiany zostały przeprowadzone w odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008, i stanowią odzwierciedlenie standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym. Mimo że wspomniane reformy zwiększyły stabilność i odporność systemu finansowego na wiele rodzajów możliwych przyszłych kryzysów, nie rozwiązały one jednak w sposób kompleksowy wszystkich zidentyfikowanych problemów.

Ministrowie mają też wydłużyć do 2022 r. okres realizacji programu dotyczącego udziału Polski w światowej wystawie Expo w Dubaju; ma to związek z przesunięciem o rok terminu organizacji wystawy na skutek pandemii koronawiusa. Chodzi o projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2021".

Wraz z projektem uchwały Rady Ministrów, pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, ma być przekazany projekt zaktualizowanej "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju" opracowany pod przewodnictwem Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej.

Według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), celem udziału naszego kraju w światowej wystawie w Dubaju, jest wsparcie polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji biznesowych z partnerami na Bliskim Wschodzie oraz umocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. W przygotowania Polski do wystawy zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych i prywatnych.