Sejm w czwartek przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy ws. pomocy publicznej. Przewiduje ona stworzenie specjalnego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałby środki dla beneficjentów do czasu odpowiednich rozstrzygnięć instytucji unijnych.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poprawki, które w czwartek zaakceptowali połowie, miały charakter techniczny. Były one wcześni zasugerowane przez legislatorów senackich.

Zgodnie z nowelą, będzie tworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałaby środki dla beneficjentów. Pieniądze na tym rachunku byłyby gromadzone do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE ważności lub nieważności decyzji Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy publicznej.

"Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy" - informowała Kancelaria Senatu RP podczas prac nad nowelą.

Ministerstwo Aktywów Państwowych wyjaśniało, że w razie negatywnego dla udzielającego pomocy rozstrzygnięcia TSUE, środki zgromadzone na specjalnym koncie w większości przypadków wracałaby do budżetu państwa, gdyż to państwo najczęściej udziela takiej pomocy.

Przedstawiciel partii rządzącej podkreślali, że nowela jest bardzo ważna ze względu na polską ustawę o rynku mocy, która gwarantuje pomoc publiczną dla energetyki konwencjonalnej.(PAP)

autor: Michał Boroń