Szersze wykorzystanie gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe zakłada rządowy projekt ustawy, który został we wtorek skierowany do drugiego czytania przez sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Chodzi o projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

W trakcie wtorkowego posiedzenia komisji do projektu ustawy wniesiono kilka poprawek głównie o charakterze redakcyjnym, dotyczących korekt błędnego odesłania czy zmian numeracji.

“Prezentowany projekt ustawy (...) ma na celu szersze wykorzystanie gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe. Jest to szczególnie istotne na terenach mniejszych miast, gdzie brakuje gruntów pod budownictwo wielorodzinne na rynku” - powiedziała we wtorek podczas posiedzenia sejmowych komisji wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Wiceminister poinformowała, że grunty takie mają gminy, które zgodnie z danymi na koniec roku 2019 zgromadziły w swoich zasobach nieruchomości około 28 tys. ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Zdaniem Korneckiej dzięki nowej ustawie zwiększy się podaż mieszkań, z których część otrzymają gminy i będą mogły je przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i średnich dochodach.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy, zakłada się, że gminy uzyskają około 10 proc. ze zbudowanych mieszkań.

Kornecka poinformowała, że gmina w zamian za sprzedaż nieruchomości inwestorowi, część rozliczenia otrzymałaby w postaci pieniężnej, a resztę w postaci lokali. Natomiast inwestor będzie mógł swobodnie dysponować mieszkaniami, które nie zostaną przekazane gminie.

Projekt ustawy zakłada ponadto, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący.

Projekt ustawy zakłada też, że dopuszczone zostaną także inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną).

Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy, co ma przyspieszyć proces inwestycyjny i zmniejszyć niepewność potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

Dodatkowo wprowadzone mają być zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.