Kwestie z bieżącej agendy politycznej UE – m.in. jednolity rynek i agenda cyfrowa, polityka klimatyczna, rozszerzenie UE, polityka wschodnia, były tematem polsko-czeskiego forum dyskusyjnego, które odbyło się w czwartek z udziałem szefów MSZ: Polski i Czech - poinformowało MSZ.

Szefowie dyplomacji Polski i Czech: Zbigniew Rau oraz Tomasz Petrziczek wzięli udział w polsko-czeskim forum dyskusyjnym zatytułowanym "Czech Republic and Poland in the EU – Opportunities and Challenges".

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowało w komunikacie, że wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy polskiego i czeskiego oddziału EURACTIV w ramach projektu sfinansowanego przez Forum Polsko-Czeskie. W trakcie forum ministrowie wzięli udział w panelu poświęconym wspólnym ambicjom Polski i Czech w ramach Unii Europejskiej - podano w komunikacie.

Jak czytamy, ministrowie odnieśli się do szeregu zagadnień z bieżącej agendy politycznej UE – m.in. jednolitego rynku i agendy cyfrowej, polityki klimatycznej, rozszerzenia UE, polityki wschodniej, "potwierdzając daleko idącą zbieżność stanowisk naszych państw w zakresie polityki europejskiej".

"To naturalne, że podobnie postrzegamy najważniejsze kwestie na agendzie europejskiej. Łączą nas w końcu podobne doświadczenia z historii najnowszej, wspólna środkowoeuropejska tożsamość oraz podobne wyzwania, odziedziczone po poprzednim systemie" – powiedział minister Rau, cytowany w komunikacie.

Służby prasowe MSZ poinformowały, że w dyskusji znalazły się też odniesienia do wyzwań, jakie przyniosła pandemia COVID-19 oraz sposobów wspólnego radzenia sobie z nimi, a także regionalnej współpracy w tym zakresie, chociażby za pośrednictwem nowo powołanego wirtualnego centrum V4 ds. wymiany informacji dot. COVID-19.

"Debata pokazała, że Republika Czeska i Polska pozostają dla siebie naturalnymi i ważnymi partnerami w układzie sąsiedzkim, regionalnym oraz na forum UE. – Bardzo cieszę się, że mimo pandemii udało nam się utrzymać regularną i intensywną współpracę polsko-czeską we wszystkich jej wymiarach" – powiedział Rau.

Jak poinformowano, w ramach forum odbył się również drugi panel dyskusyjny zatytułowany "Czech-Polish partnership in the security agenda", w którym wzięli udział przedstawiciele czeskiego MON, polskiego MSZ oraz eksperci z polskich i czeskich think-tanków specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie oraz bezpieczeństwie przemysłowym.

Forum Polsko-Czeskie zostało powołane w 2008 r. na mocy memorandum podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych: Polski i Czech. Jak czytamy w komunikacie, platforma ta wspiera oddolne inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich.