Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być opublikowane, i to nie podlega żadnej dyskusji; nie ma przesłanek do tego, żeby publikację blokować - powiedział w czwartek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

22 października TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny. Decyzja TK wywołała w całym kraju falę protestów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji orzeczenie TK powinno było zostać opublikowane najpóźniej 2 listopada, co jednak dotychczas nie nastąpiło.

Szczerski był pytany w czwartek podczas rozmowy na portalu rmf24.pl o przepisy konstytucji mówiące o tym, że orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu, a prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. "Chcę powiedzieć jasno, orzeczenie TK powinno być opublikowane, i to nie podlega żadnej dyskusji, (...) nie ma przesłanek do tego, żeby tę publikację w jakiś sposób blokować" - powiedział Szczerski.

Na pytanie o wydarzenia z 2016 r., gdy rządem kierowała Beata Szydło, i kwestię niepublikowania wówczas np. wyroku TK odnoszącego się do przepisów zmieniających przepisy o Trybunale, Szczerski odpowiedział: "pamiętamy, jaki był wtedy spór o naturę tego orzeczenia".

"Teraz jest to orzeczenie wydane przez pełny skład TK, pod przewodnictwem prezes TK, ono powinno zostać opublikowane. (...) Teraz funkcjonuje Trybunał w pełnym składzie wybranym zgodnie z konstytucją, więc zgodnie z porządkiem prawnym orzeczenie powinno być opublikowane. Kropka" - podkreślił Szczerski.

Od wydania wyroku TK w całym kraju trwają wielotysięczne protesty. Rozwiązaniem mającym wyjść naprzeciw protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego ma być propozycja prezydenta. Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z nim wprowadzona ma zostać przesłanka umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu.

W środę rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że "w tej chwili potrzebny jest nam spokój społeczny wokół tematu aborcji, chwila refleksji, ale prędzej czy później dotyczący go wyrok TK zostanie opublikowany, bo taka jest natura przepisów konstytucyjnych". Pytany, czy ten spokój miałby trwać do kolejnego posiedzenia Sejmu, który ma się zająć projektem proponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę, Müller powiedział, że uważa, że "tak byłoby najlepiej".