Senat wprowadził szereg zmian do ustawy o doręczeniach elektronicznych


Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził szereg zmian redakcyjnych i legislacyjnych do ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającej stworzenie ram komunikacji elektronicznej z podmiotami administracji.
Za nowelizacją – wraz z przyjętymi poprawkami - opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.
Proponowane przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych tworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego skuteczne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej.
Chodzi o to, aby co do zasady korespondencja była nadawana i odbierana przez podmioty publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej. Wprowadzenie doręczeń elektronicznych będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, po uprzednim zgłoszeniu do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).
Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy będzie zobowiązywał urzędy do doręczania pism na ten adres. E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.
Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka, czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.
Przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu wymiany korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy (papierowa lub elektroniczna).
Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób, które zechcą z niego skorzystać. Usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach będą wdrażane etapami (maksymalnie do 1 października 2029 r.) Do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu na operatora wyznaczonego, świadczenie usług powierzone zostanie Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 roku.
Ustawa zakłada również stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej do celów doręczeń, doprecyzowują sposób komunikacji z organami podatkowymi, dookreślają datę wniesienia pisma (data wprowadzenia go do systemy teleinformatycznego). Doręczenie korespondencji przez podmiot posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu będzie równoznaczne z doręczeniem elektronicznym do 30 września 2029 r.
Doręczenia elektroniczne funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.
(ISBnews)