Przypuszcza, że we wtorek na posiedzeniu Sejmu będzie informacja rządu o tym, co zrobiono dotąd w zakresie pomocy dla niepełnosprawnych dzieci; będą też przedstawione plany na przyszłość - przekazał w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zwrócił się w ubiegłym tygodniu do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informacje ws. programu "Za życiem" oraz programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Informacji miałaby udzielić minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polityk został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, co z informacją, o którą wnioskował. Poinformował: "Informacja będzie". "Przypuszczam, że jutro" - dodał.

"To będzie po pierwsze informacja rządu o tym, co zrobiono dotąd w zakresie pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych, a po drugie: plany na przyszłość" - powiedział Terlecki.

W czwartek po południu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Pierwszy etap programu "Za życiem" został przedstawiony jeszcze w 2016 r. przez ówczesną premier Beatę Szydło. Obejmował m.in. wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, wzmocnienie roli asystentów rodziny, rozwój mieszkań chronionych i nowy program polityki zdrowotnej. Drugi etap obejmował m.in. wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na realizację programu w latach 2017-2021 przewidziano ponad 3 mld zł.