Cała Polska w czerwonej strefie, nowe obostrzenia, wyższe klasy szkół podstawowych na zdalnym nauczaniu - to tylko niektóre zmiany, które czekają nas od soboty.

SZKOŁY

Od poniedziałku wyższe roczniki klas szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną.

Decyzja dotyczy klas 4-8.

W liceach i technikach w strefie czerwonej nauka odbywa się w pełni zdalnie już od tygodnia.

NOWE OBOSTRZENIA

1. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
2. Wydarzenia kulturalne – do 25 proc. udziału publiczności
3. Zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni

4. Zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających)
5. Lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarne. Jedynie na dowóz i wynos - to obostrzenie zostało nałożone na dwa tygodnie
6. 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 10 m2.
7. 1 osoba na 15 m2 w placówkach handlowych pow. 100 m2.
8. W transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.9. Ograniczenie imprez, spotkań, zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego.
10. Ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem
- wykonywania czynności zawodowych
- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnegoOGRANICZENIA DLA SENIORÓW

Według Niedzielskiego, jeżeli nie uda się nam wyhamować wzrostu do charakteru linowego, to trzeba będzie sięgać po coraz bardziej dolegliwe obostrzenia. "Logika wprowadzania obostrzeń jest taka, że z punktu widzenia ochrony wydolności systemu opieki zdrowotnej lepiej teraz wprowadzić drastyczne obostrzenie na kilka tygodni, żeby wyhamować ten trend, niż metodą powolnego hamowania testować, co się będzie działo przez kolejny miesiąc. Sytuacja jest na tyle poważana, że musimy hamować coraz gwałtowniej.

Premier Morawicki poprosił, by seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy nie świadczą pracy, pozostali w domach. Osoby, które będą potrzebowały pomocy w zrobieniu zakupów, będą mogły liczyć na pomoc ze strony Korpusu Wsparcia Seniorów.

OGRANICZENIA DLA MŁODZIEŻY

Zapadła też decyzja, że godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 roku życia tylko pod opieką dorosłych

Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.