"Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest najważniejsze i jeśli zachodzi taka potrzeba nie wahamy się, aby zamykać tymczasowo placówkę i obsługiwać w niej klientów dopiero po przeprowadzonej dezynfekcji – zapowiedział wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, cytowany w komunikacie.

Poczta zapewniła także, że listonosze oraz pracownicy obsługi klienta na bieżąco otrzymują maseczki, jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji. W 5800 placówkach zainstalowano przesłony, które oddzielają klientów od obsługi.

Spółka zaapelowała również do klientów, by zakrywali nos i usta oraz zachowywali co najmniej 1,5 metra dystansu od innych klientów oraz od pracowników obsługi. Jak podkreślono, te zasady należy stosować zarówno w pocztowych placówkach, jak też odbierając przesyłkę od kuriera lub listonosza.

Według komunikatu Poczta Polska wprowadziła także szereg zmian, które mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu podczas doręczania przesyłek pocztowych.

W związku ze zmianą zapisów w prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadziła bezpieczne bezdotykowe procedury doręczania listów poleconych. Od kwietnia br. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji.

"Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług" - poinformowano. W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku.

Klienci mogą odbierać paczki doręczane przez kuriera przy użyciu kodu PIN otrzymanego w wiadomości SMS lub email. Aby skorzystać z tej usługi wystarczy, że nadawca przekaże numer telefonu lub adres e-mail adresata, a Poczta Polska przed doręczeniem przesyłki – na wskazany kanał kontaktu – przekaże 6 cyfrowy kod. Przy odbiorze przesyłki wystarczy, że klient poda prawidłowy PIN, a kurier pozostawi przesyłkę odbiorcy.

Z jednorazowego kodu odbioru można skorzystać w usługach: Pocztex, Paczka + oraz Paczka pocztowa.

Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, których nie można odebrać na PIN, wystarczy okazać pracownikowi PP z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy i pozwolić spisać 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu.

Poczta zapewniła także, że ma wypracowane procedury w przypadku choroby pracownika. W przypadku potwierdzanego zakażenia u pracownika Poczta Polska realizuje wytyczne i zalecenia SANEPIDU, które mogą wiązać się z zamknięciem lub obowiązkiem dezynfekcji placówki.

Natomiast jeśli pracownicy są kierowani na kwarantannę, wówczas do placówki zostają oddelegowani pocztowcy z innych placówek, a nawet z innych miast, jeśli jest taka potrzeba.

Dodatkowo z powodu pandemii wprowadzono stałe zmiany pracowników, tak by w razie choroby zapewnić ciągłość świadczonych usług. W sortowniach i wszystkich innych miejscach, gdzie na jednej zmianie pracuje dużo osób codziennie mierzona jest temperatura pracowników. Przeprowadzono również dotychczas 315 dezynfekcji pomieszczeń w sortowniach. Według zapowiedzi Poczty, takie dezynfekcje będą kontynuowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracującym w nich osobom. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś