Bez maseczki tylko ze stosownym zaświadczeniem, mniej liczne imprezy i zgromadzenia, włączenie alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w system informowania o nowych obostrzeniach, a przede wszystkim zero tolerancji dla ich nieprzestrzegania – to nowa strategia walki z koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wczoraj, że od soboty wchodzą nowe zasady związane z eskalacją liczby zachorowań.
W ostatnich dniach prawnicy policji i resortu zdrowia pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne. Mają one zostać wpisane do nowego rozporządzenia. I tak, do nienoszenia maseczek – które będą obowiązkowe także w otwartej przestrzeni nie tylko w strefach czerwonych, lecz także w żółtych – będą uprawniały wyłącznie stosowne dokumenty. Do tej pory przepisy pozwalały na niezasłanianie twarzy i nosa ze względu na wymienione w nich dysfunkcje (np. astmę). Teraz nie wystarczy się na nie powołać, ale trzeba będzie je również poświadczyć.
Policja zapowiada stanowcze egzekwowanie tego obowiązku. Dotychczas głównie pouczała, ale ma zmienić taktykę. W każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.
– Dziś 80 proc. to pouczenia, a 20 proc. to skutki finansowe dla osób łamiących przepisy. Kiedy wzrasta liczba zakażeń, musimy te proporcje przynajmniej odwracać – zapowiedział Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.
Wyeliminowane mają zostać możliwości omijania przepisów, jak np. rejestrowanie kilku zgromadzeń w tym samym miejscu, aby spełnić wymóg maksymalnej liczebności 150 osób. Samorządy mają mieć możliwość odmowy w takiej sytuacji. Poza tym ograniczona zostanie także liczba uczestników imprez okolicznościowych, takich jak wesela, stypy itp. W strefie zielonej ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w czerwonej pozostaje bez zmian – 50 osób. W czerwonej strefie lokale gastronomiczne mogą działać do 22. Wprowadzony ma zostać jednoznaczny zakaz organizowania imprez w lokalach, które nie mają tego w swojej zwykłej działalności.
Do informowania mieszkańców o wprowadzaniu konkretnych stref będzie wykorzystywany system alertów RCB.
Minister Niedzielski przypomniał – w kontekście zbliżającego się 1 listopada – że już obecnie na cmentarzach, niezależnie od strefy, obowiązuje nakaz noszenia maseczek. – Będziemy zwracali szczególną uwagę na popularyzację tej informacji. Rozmawialiśmy też na ten temat z komendantem i będzie to też przedmiotem zainteresowania policji – zapowiedział.