Prace nad budzącym kontrowersje projektem ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym rozpoczną się w Izbie Gmin w poniedziałek, a zakończyć się powinny w kolejnym tygodniu - poinformował w czwartek brytyjski rząd.

Kontrowersje dotyczą zapisu w projekcie, który pozwala unieważnić uzgodnienia dotyczące Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W projekcie ustawy napisano, że "niektóre przepisy" weszłyby w życie "bez względu na niespójność lub niezgodność" z prawem międzynarodowym lub innym prawem krajowym, co wyraźnie wskazuje na możliwość uchylenia uzgodnień zawartych z UE i co byłoby złamaniem zasad prawa międzynarodowego.

Według przedstawionego w czwartek harmonogramu prac projekt ustawy będzie miał drugie czytanie w Izbie Gmin, będące pierwszą okazją dla posłów do wypowiedzenia się na jego temat, w najbliższy poniedziałek. Następnego dnia rozpocznie się etap prac w komisjach, podczas którego mogą być zgłaszane poprawki do projektu. Potrwa on do 22 września.

Jak wyjaśnia brytyjski rząd, celem ustawy jest utrzymanie "otwartego i nieskrępowanego handlu" między czterema częściami składowymi Zjednoczonego Królestwa po upływie wraz z końcem 2020 roku okresu przejściowego po brexicie. Obecnie wszelkie kwestie handlowe i regulacyjne znajdują się w kompetencjach UE, zatem - jak wyjaśnia rząd - konieczne jest ich dostosowanie do sytuacji, w której prawo unijne przestanie obowiązywać. Czyli żeby nie doszło do sytuacji, w której w poszczególnych częściach kraju obowiązują różne regulacje handlowe.

W czwartek do Londynu w celu wyjaśnienia kontrowersji związanych z proponowaną ustawą przyjechał unijny wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. Spotyka się on z brytyjskim ministrem Michaelem Gove'em, który w ramach brytyjskiego rządu koordynuje kwestie przygotowań do zakończenia okresu przejściowego po brexicie oraz negocjacji z UE na temat przyszłych relacji.