spółki
Biznes nie zgadza się na rozszerzoną odpowiedzialność
Eksperci organizacji pracodawców bardzo krytycznie oceniają pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, by uchwalić nową ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych