KE zwróciła się również do rządów państw członkowskich o rozważenie wspólnego zakupu większej liczby szczepionek przeciwko grypie i zwiększenia liczby osób zaszczepionych, aby zmniejszyć ryzyko jednoczesnej grypy i epidemii Covid-19 jesienią.

Żadna szczepionka przeciwko koronawirusowi nie została jeszcze w pełni opracowana ani zatwierdzona w UE, ale kraje starają się przygotować do tego, aby szczepienia mogły rozpocząć się szybko, jeśli i gdy szczepionki okażą się skuteczne. Niektóre kraje mają nadzieję, że może to nastąpić już w tym roku.

Zgodnie z dokumentem, na który powołuje się Reuters, KE wezwała państwa UE do rozważenia możliwości wspólnych zamówień. Zainteresowanie miały wyrazić Włochy i Holandia. Systemy wspólnych zakupów są uważane za skutecznie narzędzie do uzyskania lepszych cen i uniknięcia rywalizacji między rządami państw UE.

Według nieoficjalnych informacji KE zwróciła się też do producentów szczepionek z pytaniem, czy są dostępne dodatkowe dawki szczepionki przeciw grypie. Równocześnie poprosiła rządy państw UE o zgłoszenie swojego zainteresowania wspólnym zakupem szczepionek przeciw grypie. KE odmówiła komentarza w sprawie tego, jakie otrzymała odpowiedzi.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)