"Doświadczenie związane z nauczaniem zdalnym pokazuje, że brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące i budowanie relacji uczeń-nauczyciel. Mimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych czy włączenia nowych narzędzi komunikacji zdalnej" - powiedziała o tych zajęciach wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Dodała, że z tego powodu miasto przygotowało stacjonarne zajęcia przeznaczone dla uczniów zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową, które powinny być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020

Planowane jest uruchomienie kursów z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego.

Każdy kurs Warszawskiej Szkoły Letniej będzie trwał pięć dni - od poniedziałek do piątku - w godz. 10-13.30 i obejmie cztery godziny dydaktyczne - każda po 45 minut - dziennie z przerwami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, pracujący na co dzień w warszawskich szkołach.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego.

Rekrutacja rozpoczęła się w środę poprzez elektroniczny system zapisów, który jest dostępny na: www.wcies.edu.pl. (PAP)