Wicepremier i minister rozwoju Polski Jadwiga Emilewicz oraz ministrowie Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Luksemburga i Słowacji wysłali wspólny list do komisarza UE ds. handlu Phila Hogana z apelem o ochronę unijnego rynku stali.

W liście, do którego dotarła PAP, ministrowie zwracają uwagę, że pandemia Covid-19 doprowadziła do bezprecedensowego spowolnienia gospodarczego w Europie, co ma negatywny wpływ na przemysł stalowy w UE.

Wskazują, że malejący popyt na stal doprowadziła do znacznego ograniczenia wykorzystania mocy produkcyjnych i zamknięcia kilku zakładów produkcyjnych w Europie. W efekcie przemysł jest narażony na "agresywne działania" krajów spoza UE eksportujących produkty stalowe. Dlatego - ich zdaniem - konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków w celu ochrony przemysłu w UE.

W 2018 r. Unia nałożyła kontyngenty na import stali. Zakładają one, że powyżej określonych ilości import ten jest obłożony cłami.

Przedstawiciele rządów ośmiu krajów unijnych piszą w liście, że w pełni popierają obowiązujące w UE środki ochronne. Wskazują jednak, że w obecnej sytuacji trzeba zrobić więcej.

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia wykonawczego, który zawiera kilka propozycji usprawnienia zarządzania kontyngentami. Te propozycje - jak oceniają kraje w liście - zmierzają we właściwym kierunku, przykładowo przyjęcie kwartalnego zarządzania wszystkimi kontyngentami dla poszczególnych krajów. KE zaproponowała też, że niewykorzystany kontyngent w danym kwartale zostanie przeniesiony na następny kwartał.

Osiem krajów chce jednak zaostrzenia projektu Komisji.

W liście proponują m.in. wprowadzenie kwot krajowych dla wszystkich kategorii produktów stalowych oraz w związku ze zmniejszającym się popytem wprowadzenie mechanizmu przeniesienia niewykorzystanych kwot z trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku na ostatni kwartał obowiązywania środków ochronnych, czyli na drugi kwartał 2021 roku.

Polska wicepremier i ministrowie pozostałych siedmiu krajów podkreślają, że taka decyzja ochroniłaby rynek stali w UE trakcie kryzysu i byłaby zgodna z regułami Światowej Organizacji Handlu.

"Obecna sytuacja wymaga od Komisji rozważenia wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów w celu zapewnienia przyszłości przemysłu stalowego. Ponadto musimy już teraz zastanowić się, jak chronić przemysł stalowy po wygaśnięciu środków ochronnych w czerwcu 2021 r." - podsumowują w liście.

KE może podjąć decyzję w tej sprawie już w piątek.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)