Strzyżewski był jednym kandydatem zgłoszonym przez Radę Uczelni na rektora, po uzyskaniu uprzednio pozytywnej opinii Senatu UZ.

Głosowanie 130 elektorów (ze 142 uprawnionych) wybrało go w środę na rektora. Kandydat był jeden, ale musiał uzyskać bezwzględną większość głosów. Swój głos oddało na niego 121 elektorów.

Zebranie Wyborcze Kolegium Elektorów odbyło się w trybie on-line, co - jak wskazała rzeczniczka - nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całego procesu wyborczego zgodnie z Regulaminem.

„Elektorzy zanim oddali głosy, wysłuchali nagranego wcześniej wystąpienia kandydata, który zaprezentował swój program, mieli też możliwość zadawania pytań” – dodała.

Prof. Strzyżewski w latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj kształcił się i podjął pracę zawodową. Z wykształcenia jest historykiem.

Od początku kariery, czyli od 1984 r., zawodowo jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W prowadzonych przez niego badaniach naukowych istotne miejsce od lat zajmują zagadnienia związane z heraldyką. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa. Opracował kilkadziesiąt projektów tych bardzo ważnych dla społeczności lokalnej symboli, m.in. herb i flagę woj. lubuskiego.

Drugi ważny obszar badawczy nowego rektora UZ, to historia regionalna. Uważa, że to suma dziejów lokalnych tworzy wielką historię. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.

Uniwersytet Zielonogórski jest największą z lubuskich uczelni. Studiuje na nim prawie 10 tys. osób, a kadra liczy 1023 pracowników naukowych, w tym 343 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 486 doktorów. 733 osób pracuje w administracji i obsłudze uczelni.

Uczelnia ma 11 wydziałów, filię w Sulechowie i Collegium Medicum, na których oferuje naukę na ponad 60 kierunkach – 17 inżynierskich i 37 licencjackich. Pięcio- i sześcioletnie studia magisterskie oferuje na pięciu kierunkach, a na 38 studia magisterskie uzupełniające.

UZ posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz