Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski został rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024. Zastąpił prof. Tadeusza Kuczyńskiego, który kierował uczelnią przez dwie minione kadencje - poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Strzyżewski był jednym kandydatem zgłoszonym przez Radę Uczelni na rektora, po uzyskaniu uprzednio pozytywnej opinii Senatu UZ.

Głosowanie 130 elektorów (ze 142 uprawnionych) wybrało go w środę na rektora. Kandydat był jeden, ale musiał uzyskać bezwzględną większość głosów. Swój głos oddało na niego 121 elektorów.

Zebranie Wyborcze Kolegium Elektorów odbyło się w trybie on-line, co - jak wskazała rzeczniczka - nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całego procesu wyborczego zgodnie z Regulaminem.

„Elektorzy zanim oddali głosy, wysłuchali nagranego wcześniej wystąpienia kandydata, który zaprezentował swój program, mieli też możliwość zadawania pytań” – dodała.

Prof. Strzyżewski w latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj kształcił się i podjął pracę zawodową. Z wykształcenia jest historykiem.

Od początku kariery, czyli od 1984 r., zawodowo jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W prowadzonych przez niego badaniach naukowych istotne miejsce od lat zajmują zagadnienia związane z heraldyką. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa. Opracował kilkadziesiąt projektów tych bardzo ważnych dla społeczności lokalnej symboli, m.in. herb i flagę woj. lubuskiego.

Drugi ważny obszar badawczy nowego rektora UZ, to historia regionalna. Uważa, że to suma dziejów lokalnych tworzy wielką historię. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.

Uniwersytet Zielonogórski jest największą z lubuskich uczelni. Studiuje na nim prawie 10 tys. osób, a kadra liczy 1023 pracowników naukowych, w tym 343 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 486 doktorów. 733 osób pracuje w administracji i obsłudze uczelni.

Uczelnia ma 11 wydziałów, filię w Sulechowie i Collegium Medicum, na których oferuje naukę na ponad 60 kierunkach – 17 inżynierskich i 37 licencjackich. Pięcio- i sześcioletnie studia magisterskie oferuje na pięciu kierunkach, a na 38 studia magisterskie uzupełniające.

UZ posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz