Janusz Grabka: Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny to potwierdzenie najwyższych standardów usług sprzątania i dezynfekcji. Dzięki temu, że utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa sanitarnego będzie efektywne i optymalne kosztowo

Czy Polacy powinni się bać drugiej fali epidemii?

To jest realne zagrożenie – bo koronawirus jest nadal bardzo niebezpieczny. Jednak precyzyjne procedury i reżim sanitarny mogą zapewnić bezpieczeństwo. I właśnie to jest obecnie największe wyzwanie i odpowiedzialność właścicieli i zarządzających obiektami dostępnymi publicznie – takimi jak hotele, restauracje, galerie handlowe, sklepy, biurowce, przedszkola, żłobki, szkoły czy uczelnie. Odmrożenie gospodarki będzie udane tylko wtedy, gdy każda tego rodzaju placówka zapewni pracownikom i klientom najwyższe standardy ochrony epidemiologicznej.


Można skutecznie zapewnić taką ochronę?


Wymaga to zastosowania wielu ważnych procedur i systemów sanitarnych – we współpracy z profesjonalnymi firmami utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego. Tylko zastosowanie najwyższych standardów i wybór sprawdzonych partnerów na to pozwoli. Pomocny może być certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny – wydawany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV Rheinland Polska.

W czym lepszy od innych jest dla klienta partner, posiadający certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny?

Profesjonalny partner utrzymujący czystość zapewni swoim klientom dokładny audyt, który pozwoli na precyzyjne dopasowanie zakresu usług i procedur do każdego obiektu, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Dzięki temu utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa sanitarnego będzie efektywne i optymalne kosztowo. Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny wydany przez TÜV Rheinland Polska potwierdza, że firma, którą wybrali świadczy usługi najwyższej jakości.

Chyba nie jest łatwo zdobyć taki certyfikat? A dziś może on być kluczem do wielu kontraktów.

Aby uzyskać certyfikat Gwarant Czystości i Higieny, firmy sprzątające są poddawane starannej ocenie opartej na szerokim spektrum kryteriów. Eksperci TÜV Rheinland Polska drobiazgowo weryfikują sposób postępowania ze środkami używanymi w procesie świadczenia usług, w tym odpowiednie świadectwa jakości tych środków, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w określonych warunkach, w tym w reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo informacji. Dzięki temu klienci firm wyróżnionych Gwarantem Czystości i Higieny zyskują potwierdzenie wyboru solidnych i rzetelnych partnerów.

Ochrona epidemiologiczna to szczególne wyzwanie. Jakie działania powinien podjąć profesjonalny partner, żeby ją zapewnić klientowi?

Audyt i opracowanie procedur sanitarnych są niezbędne dla każdego obiektu – należy dokładnie określić stosowane środki chemiczne i rozmieszczenie urządzeń dozujących, możliwe metody dezynfekcji, metody czyszczenia wentylacji, zabezpieczenie pracowników, proces prania (w tym zbieranie i rozwożenie), zabezpieczenie części gastronomicznej oraz wiele innych elementów ochrony epidemiologicznej. Stosowane działania muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i podlegać stałym kontrolom.

Gdzie szukać firm ze znakiem Gwarant Czystości i Higieny?

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://www.certipedia.com, wpisując w wyszukiwarce CCiH.

______________________________________________________________________________

W zgodzie z przepisami

Firma utrzymująca czystość i bezpieczeństwo sanitarne obiektu powinna działać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i zapewniać klientom:

1. Audyt i opracowanie procedur.

2. Dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni i instalacji:

 dezynfekcję,

- manualną i oprysk,

- przez zmgławianie,

- przez ozonowanie,

 dostawy środków do dezynfekcji,

 czyszczenie i dezynfekcję klimatyzacji oraz wentylacji.

3. Zabezpieczenie użytkowników obiektu:

 stacje dezynfekujące,

 środki ochrony osobistej.

4. Zabezpieczenie wejść do obiektu:

 zdalny pomiar temperatury,

 automatyczne zarządzanie liczbą osób w obiekcie.

5. Zapewnienie personelu do obsługi obiektu:

 szybkie rekrutacje,

 mobilne grupy wsparcia._____________________________________________________________________________

Gwarant Czystości i Higieny

Program audytowania i certyfikacji prowadzony przez TÜV Rheinland Polska oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości – działa w Polsce już od 14 lat i jest jedynym tego typu programem w kraju. Jednym z jego celów jest wyeliminowanie usług na niskim poziomie i wykluczenie firm o wątpliwej reputacji.

Certyfikat określa m.in.:

• bezpieczną organizację pracy (BHP, zarządzanie zasobami, reakcje na incydenty, pracę w reżimie sanitarnym);

• bezpieczne użycie sprzętu i środków do realizacji usług (właściwe i bezpieczne technologie, środki posiadające świadectwo jakości);

• systemy kontroli usług i monitorowania higieny;

• odpowiedzialność za ochronę środowiska w procesie świadczenia usług;

• bezpieczeństwo pracowników realizujących usługi (stosowane środki ochrony indywidualnej, szkolenia z nowych technologii, świadomość reżimów sanitarnych);

• przejrzysty proces dokumentowania działań związanych z realizacją usług.

PARTNER