Po ponad dwóch miesiącach Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowi w poniedziałek prowadzenie rozpraw i posiedzeń jawnych we wszystkich sprawach cywilnych i karnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Łukasz Zioła poinformował w piątek, że ponownie otwarte zostaną też biuro obsługi interesantów, biuro podawcze, kasa i punkt Krajowego Rejestru Karnego.

"Wejście do pozostałych części budynków sądu będzie możliwe wyłącznie dla stron i ich pełnomocników udających się na rozprawy lub posiedzenia jawne oraz dla osób, które wcześniej umówiły swoje spotkanie w danym oddziale lub wydziale sądu, jednak nie wcześniej niż 20 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy bądź umówionej wizyty" - wyjaśnił Zioła.

Wszystkim osobom wchodzącym do sądu będzie mierzona temperatura. Mają też one obowiązek ochrony ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. Jawne rozprawy i posiedzenia będą odbywały się na salach wyposażonych w osłony stanowisk składu sędziowskiego i protokolanta oraz w dozownik płynu odkażającego przy wejściu.

Od połowy marca z powodu epidemii koronawirusa Sąd Okręgowy w Gdańsku ograniczył swoją działalność tylko do spraw pilnych, którymi są m.in. wnioski o tymczasowe aresztowanie oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, czy zadania sądu w postępowaniu przygotowawczym.(PAP)

autor: Robert Pietrzak