Wobec spadku sprzedaży detalicznej w marcu br., w całej UE znacząco zwiększyła się sprzedaż żywności, farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu medycznego - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Najsilniejsze spadki sprzedaży detalicznej miały miejsce w krajach Południa.

Jak wskazał Instytut, w marcu br. sprzedaż detaliczna spadła w Unii Europejskiej o 8,2 proc. w stosunku do marca 2019 r., a w Polsce obniżka ta wyniosła nieco mniej, bo 6,8 proc. PIE zaznaczył, że dane Eurostatu nie obejmują sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i części do nich. Podany przez GUS wskaźnik -9 proc. rok do roku uwzględnia natomiast tę kategorię towarów, której sprzedaż spadła aż o 30,9 proc.

"Marzec był pierwszym miesiącem, w którym pandemia wywołana przez koronawirusa stała się udziałem wszystkim krajów UE" - ocenił Instytut.

Podkreślił jednocześnie że, w skali całej Wspólnoty, a także w Polsce, znacząco zwiększyła się tylko sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu medycznego. W UE było to odpowiednio o 8,1 proc. i 5 proc., co wynika z danych Eurostatu, a w Polsce - według danych GUS - o 2,5 proc. i 8,8 proc. - czytamy.

Najsilniejsze spadki sprzedaży detalicznej miały miejsce w krajach Południa, zwłaszcza we Włoszech. Wśród sąsiadów Polski najwyższy spadek odnotowały Czechy. Tylko nieznacznie obniżyła się sprzedaż detaliczna w Szwecji, stosującej odmienną niż pozostałe kraje UE strategię zwalczania epidemii; na Węgrzech sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. - wskazał Instytut.

Zamrożenie życia gospodarczego, zawieszenie ruchu turystycznego i wymogi sanitarne ograniczania kontaktów i izolacji domowej silnie ograniczyły zapotrzebowanie na paliwa samochodowe - podał PIE. Sprzedaż paliw spadła w skali UE o 20 proc., w krajach Południa było to nawet -30 proc.

Wśród sklepów wyspecjalizowanych najbardziej spektakularnych spadków obrotów doświadczyły handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem - redukcje sięgnęły przeciętnie w UE ponad 40 proc. Podobnie było w Polsce. Natomiast zakupy sprzętu RTV i AGD zmniejszyły się u nas mniej znacząco niż średnio w UE i w krajach sąsiednich, a w Szwecji obniżka popytu na te towary była minimalna - wskazał Instytut.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.(PAP)