Resort finansów wskazuje na ułatwienia w przeprowadzaniu egzaminów dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.

"Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał wczoraj rozporządzenie dotyczące egzaminów dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Możliwe będzie ich zdalne przeprowadzenie, wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego" - podano w komunikacie.

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Reklama

Kościński podkreślił, że to kolejne przepisy wprowadzone przez resort finansów ułatwiające funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii.

"Rozporządzenie wprowadza czasową możliwość przeprowadzania egzaminów agencyjnych zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Taka formuła pozwoli na ich elastyczne wbudowanie w systemy informatyczne zakładów ubezpieczeń" – powiedział szef MF cytowany w komunikacie.

Wyjaśniono, że w ramach nadzoru nad całym procesem, zakład ubezpieczeń przeprowadzający egzamin w trybie zdalnym zawiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia takiego egzaminu wraz z opisem wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. System powinien zapewniać skuteczną identyfikację osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy.

Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania. (PAP)

Autor: Marcin Musiał